Liczne ubytki zębów i bezzębie – metody leczenia

Implanty Kraków, Konsultacja z lekarzem Implantologiem

Aby omówić sposoby leczenia bezzębia i licznych ubytków zębów, konieczne jest uświadomienie Państwu, że jedynym pełnowartościowym substytutem zęba jest implant stomatologiczny.

Bazując na tym stwierdzeniu można powiedzieć, że niezależnie od rodzaju pracy protetycznej najkorzystniejszym rozwiązaniem jest osadzenie jej na pozostałych w jamie ustnej zdrowych zębach lub na implantach zębowych. Można oczywiście połączyć te dwa rozwiązania, czyli zęby własne z implantami. Nie dotyczy to przypadku bezzębia, bo tutaj implantolog ma do dyspozycji wyłącznie wykonanie odbudowy protetycznej na implantach lub protezę.

Dobór najkorzystniejszej metody leczenia ubytków zębowych

Połączenie różnego rodzaju prac protetycznych z zębami własnymi lub implantami daje bardzo szerokie możliwości zarówno biomechaniczne, jak i finansowe. Kluczową kwestią pozostaje wybór najkorzystniejszej metody leczenia implantoprotetycznego i dostosowanie jej do potrzeb i możliwości pacjenta. Wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia lekarza implantologa, popartego doskonałą bazą w postaci sprzętu, materiałów stomatologicznych i systemu implantologicznego, także współpracy pacjenta.

Omówienie różnych metod leczenia bezzębia i licznych ubytków znajdziecie Państwo na naszym blogu w artykule: Implanty, mosty, protezy – czym zastąpić utracone zęby?

Podjęcie decyzji o metodzie leczenia wymaga diagnostyki, a przede wszystkim badania przez lekarza implantologa.

Koszt leczenia implantoprotetycznego

W leczeniu stomatologicznym ma zastosowanie prosta zasada życia codziennego: „co tanie, to drogie”. Najtańsze rozwiązania protetyczne w postaci protez, w perspektywie kolejnych lat użytkowania wymagają często korekt lub całkowitej wymiany pracy. To generuje dodatkowe koszty, nie ujęte na początku leczenia. Powoduje również negatywne konsekwencje w postaci zaniku kostnego, pogorszenia estetyki twarzy, pogorszenia funkcji mowy i żucia, także kłopotliwe zabiegi zapewniające prawidłową higienę jamy ustnej.

Bardziej perspektywiczne spojrzenie na wybór metody leczenia być może pozwoli Państwu zdecydować się na pierwotnie droższe, ale korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia fizjologii, estetyki i lepsze również w finalnym aspekcie finansowym.