Liczne ubytki zębów i bezzębie – metody leczenia

Implanty Kraków, Konsultacja z lekarzem Implantologiem

Aby omówić sposoby leczenia bezzębia i licznych ubytków zębów, konieczne jest uświadomienie Państwu, że jedynym pełnowartościowym substytutem zęba jest implant stomatologiczny. W poniższym wpisie wyjaśniamy, w takim przypadku jak całkowity brak zębów – jaka proteza sprawdzi się najlepiej.

Braki w uzębieniu – co robić?

Wiele osób ma braki w uzębieniu. Co robić w takim przypadku? Wystarczy udać się do stomatologa. Można to zrobić w każdym momencie i bez względu na ilość brakujących zębów. Do dentysty można przyjść także wtedy, kiedy choruje się przewlekle na różne choroby. Całkowity brak zębów – jaka proteza sprawdzi się u osób chorych? Jeśli z jakiegoś powodu (zwykle zdrowotnego) nie można zastosować danej terapii, specjalista zaproponuje inne rozwiązanie.

Bezzębie – jaka proteza?

Kiedy występuje bezzębie, jaka proteza będzie najlepszym rozwiązaniem? Bazując na powyższym stwierdzeniu można powiedzieć, że niezależnie od rodzaju pracy protetycznej najkorzystniejszym rozwiązaniem jest osadzenie jej na pozostałych w jamie ustnej zdrowych zębach lub na implantach zębowych. Można oczywiście połączyć te dwa rozwiązania, czyli zęby własne z implantami. Nie dotyczy to przypadku bezzębia, bo tutaj implantolog ma do dyspozycji wyłącznie wykonanie odbudowy protetycznej na implantach lub protezę.

Dobór najkorzystniejszej metody leczenia ubytków zębowych

Połączenie różnego rodzaju prac protetycznych z zębami własnymi lub implantami daje bardzo szerokie możliwości zarówno biomechaniczne, jak i finansowe. Kluczową kwestią pozostaje wybór najkorzystniejszej metody leczenia implantoprotetycznego i dostosowanie jej do potrzeb i możliwości pacjenta. Wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia lekarza implantologa, popartego doskonałą bazą w postaci sprzętu, materiałów stomatologicznych i systemu implantologicznego, także współpracy pacjenta.

Omówienie różnych metod leczenia bezzębia i licznych ubytków znajdziecie Państwo na naszym blogu w artykule: Implanty, mosty, protezy – czym zastąpić utracone zęby?

Podjęcie decyzji o metodzie leczenia wymaga diagnostyki, a przede wszystkim badania przez lekarza implantologa.

Koszt leczenia implantoprotetycznego

W leczeniu stomatologicznym ma zastosowanie prosta zasada życia codziennego: „co tanie, to drogie”. Najtańsze rozwiązania protetyczne w postaci protez, w perspektywie kolejnych lat użytkowania wymagają często korekt lub całkowitej wymiany pracy. To generuje dodatkowe koszty, nie ujęte na początku leczenia. Powoduje również negatywne konsekwencje w postaci zaniku kostnego, pogorszenia estetyki twarzy, pogorszenia funkcji mowy i żucia, także kłopotliwe zabiegi zapewniające prawidłową higienę jamy ustnej.

Bardziej perspektywiczne spojrzenie na wybór metody leczenia być może pozwoli Państwu zdecydować się na pierwotnie droższe, ale korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia fizjologii, estetyki i lepsze również w finalnym aspekcie finansowym.