Implanty dentystyczne, most protetyczny, protezy – czym zastąpić utracone zęby?

Odbudowa braków zębowych na implantach

Utrata naturalnych zębów stanowi dla każdego człowieka ogromny stres i wywołuje nie tylko kompleksy, ale i wyraźny dyskomfort. Podane poniżej sposoby uzupełnienia utraconych zębów są jedynie zarysem wiedzy z zakresu implantologii i protetyki.  Nie mogą stanowić podstawy do samodzielnego podejmowania decyzji przez pacjenta, dotyczących wyboru konkretnego sposobu leczenia. Taką decyzję pacjent powinien podjąć po konsultacji z lekarzem stomatologiem, specjalistą z zakresu implantologii, chirurgii bądź protetyki.

Lekarz proponując konkretne metody leczenia bierze w pierwszej kolejności pod uwagę warunki anatomiczne i troskę o pozostałe zęby, także oczekiwania i możliwości finansowe pacjenta. Mnogość rozwiązań oferowanych przez implantologię i protetykę pozwala uzupełnić praktycznie każdy ubytek, także w sytuacji gdy w jamie ustnej występuje całkowity brak zębów.

Uzupełnienie braków pojedynczych – implant czy most na zdrowych zębach?

Niezależnie od wybranej metody, w przypadku utraty zęba każdy ubytek powinien zostać uzupełniony. Zaniechanie tej procedury może wywołać: zanik kości, rozchwiania i zmiany położenia sąsiednich zębów, zmiany w obrębie stawów, zaburzenia prawidłowego zwarcia i pogorszenie estetyki. Także w sytuacji znacznych braków zębowych, odpowiedni sposób leczenia należy wdrożyć bezzwłocznie!

Najprostsze rozwiązanie (przy założeniu że zęby sąsiadujące z powstałym ubytkiemnaturalnymi, zdrowymi zębami pacjenta) to proces założenia mostu opartego na ich powierzchni, czyli na zębach stałych.

Mosty protetyczne mocowane na zdrowych zębach to  dwie korony filarowe umieszczone po obu stronach ubytku i korona przęsłowa pomiędzy nimi, w miejscu utraconego zęba.

Zalety: założenie mostu protetycznego jest rozwiązaniem tanim, szybkim w realizacji z niewielką ilością przeciwwskazań. 

Wady: zanik kostny w miejscu ubytku, konieczność wymiany mostu zębowego (osobniczo zmienny czas), osłabienie zębów filarowych i gorsze warunki higieniczne w jamie ustnej wpływające na zdrowie naturalnych zębów pacjenta.

Najprostsze rozwiązanie (przy założeniu że ubytek otoczony jest zdrowymi zębami) to umieszczenie na nich mostu. Most taki to osadzone na zdrowych zębach dwie korony filarowe po obu stronach ubytku i korona przęsłowa pomiędzy nimi w miejscu utraconego zęba.

Zalety: rozwiązanie jest tanie, szybkie w realizacji i praktycznie bez przeciwwskazań.

Wady: zanik kostny w miejscu ubytku, konieczność wymiany mostu (osobniczo zmienny czas), osłabienie zębów filarowych i gorsze warunki higieniczne w jamie ustnej.

Implanty zębów

Znacznie le

Znacznie lepszym rozwiązaniem na uzupełnienie braku zębowego jest wszczepienie implantu zastępującego korzeń zęba i odtworzenie widocznej części zęba za pomocą korony protetycznej. Taka praca protetyczna doskonale imituje ząb naturalny, i co ważne nie obciąża sąsiadujących zębów.

Zalety: trwałe, dożywotnie rozwiązanie dla każdego rodzaju ubytków zębowych, metoda zapewnia bardzo wysoki poziom estetyki, zapobiega zanikowi kostnemu, gwarantując pełne odtworzenie funkcji brakującego zęba i prawidłowego zwarcia.

Wady: wyższa cena implantu, również jak w każdej innej metodzie leczenia u nielicznej grupy pacjentów istnieją  przeciwwskazania do leczenia protetycznego za pomocą implantów.

psze rozwiązanie to wszczepienie implantu zastępującego korzeń zęba i odtworzenie widocznej części zęba za pomocą korony.

Zalety: trwałe, dożywotnie rozwiązanie o wysokiej estetyce, zapobiegające zanikowi kostnemu, pełne odtworzenie funkcji zęba i prawidłowego zwarcia.

Wady: wyższa cena, u nielicznej grupy pacjentów występują przeciwwskazania do implantacji.

Odbudowa kilku ubytków – implanty zębowe czy most na implantach, lub zdrowych zębach?

Najlepszym, rodzajem uzupełnienia protetycznego jest w przeważającej części przypadków wszczepienie implantów zębowych. Zalety i wady tego rozwiązania są takie same, jak w przypadku odbudowy pojedynczego ubytku.

Kolejne rozwiązanie to most stomatologicznych osadzony na implantach, który uzupełnia wszystkie ubytki.

Zalety: bardzo pewne filary mostu, znacznie wydłużony czas do wymiany mostu, oszczędzenie zębów własnych pacjenta

Wady: zanik kostny w miejscu ubytków, gorsze warunki higieniczne w jamie ustnej, konieczność wymiany mostu (osobniczo zmienny czas).

Trzecie rozwiązanie to osadzenie mostu wielopunktowego na własnych zębach. W tej sytuacji nie jest konieczne wszczepienie implantów zębowych, zatem cena mostu protetycznego jest niższa.

Zalety: niższa cena w porównaniu do poprzednich metod leczenia, docelowe rozwiązanie protetyczne w postaci mostu  może być wykonany szybciej.

Wady: zanik kostny w miejscu ubytków, osłabienie zębów filarowych, konieczność wymiany pracy protetycznej (osobniczo zmienny czas), gorsze warunki higieny jamy ustnej.

Rekonstrukcja bezzębia

Całkowity brak zębów zaburza naturalną funkcjonalność aparatu żucia, wpływając także negatywnie na samopoczucie,  pewność siebie i aparycję pacjenta. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia funkcjonalnego, biomechanicznego i estetycznego jest  stała praca protetyczna w oparciu o implanty. W drugiej kolejności praca ruchoma, również oparta na implantach. Najmniej korzystne rozwiązanie to całkowita proteza bez implantów. O wyborze rodzaju uzupełnienia protetycznego decydują różne czynniki – począwszy od możliwości finansowych pacjenta, aż po jego oczekiwania względem funkcjonalności i estetyki pracy protetycznej.

Praca stała (implanty + mosty) to 6 implantów w szczęce, 4 w żuchwie i osadzone na implantach łączące je mosty. Praca tego rodzaju jest najbardziej estetyczna, dająca w porównaniu z pozostałymi rozwiązaniami lepsze odczuwanie smaku i temperatury, bardziej komfortowa, z lepszą funkcją mowy i żucia, z mniejszym zanikiem kostnym. Metoda ta wykorzystuje w najwyższym stopniu zalety implantów oraz mostów traktowanych jako trwała proteza stała.

Praca ruchoma (implanty + ruchome uzupełnienie) to 2-4 implanty w szczęce i 2-4 implanty w żuchwie. Rozwiązanie to ma niższą cenę od poprzedniego, lepsze trzymanie na wyrostku zębowym od protezy całkowitej.

Całkowite protezy ruchome (bez implantów) – najniższa cena, ale parametry funkcjonalne i estetyczne znacznie gorsze od pozostałych rozwiązań, zwłaszcza w porównaniu z implantami dentystycznymi. 

Wybór konkretnej metody leczenia to wspólna decyzja pacjenta i lekarza. Szczegółowe informacje o zabiegach z zakresu implantologii dostępne są na naszej stronie: implanty zębów.