Ubytek zęba – implant czy korona?

Wizualizacja wszczepionego implantu zęba

Kiedy tracimy ząb, z punktu widzenia fizjologii, biomechaniki i estetyki, najkorzystniejszym sposobem leczenia jest natychmiastowa odbudowa braku. Negatywne skutki odwlekania zabiegu to: zanik kostny w miejscu ubytku, rozchwianie i zmiana położenia sąsiednich zębów, zaburzenia zwarcia, funkcji mowy i żucia, pogorszenie estetyki zębów, uśmiechu i rysów twarzy. Konsekwencji takich należy się spodziewać niezależnie od ilości utraconych zębów.

Odbudowę ubytków można wykonać różnymi metodami. Poniżej omawiamy dwa z wielu sposobów, jakie oferuje implantologia i protetyka.

Most protetyczny

Most składa się z koron filarowych, osadzonych na zdrowych zębach, sąsiadujących z ubytkiem oraz korony przęsłowej w miejscu ubytku. To najprostsza rekonstrukcja, obarczona jednak pewnymi wadami i wymagająca określonych warunków w jamie ustnej. Ubytek musi być otoczony zdrowymi zębami, jeśli zabieg ma być wykonany w trybie natychmiastowym. Zęby filarowe muszą zostać spreparowane, zdarza się, że wymagają one leczenia kanałowego i wzmocnienia włóknem szklanym, aby zapobiec ich złamaniu.

Wady mostów protetycznych:

  • nie jest to rozwiązanie docelowe, wymaga wymiany (osobniczo zmienny czas);
  • zanik kostny w miejscu ubytku i wytworzenie się przerwy między przęsłem a dziąsłem, która wymaga wymiany mostu;
  • obnażenie korzeni zębów filarowych.

Zalety: szybkie w realizacji i tanie rozwiązanie, bez przeciwwskazań.

Korony i implanty – w Krakowie przyjmują nasi stomatolodzy posiadający duże doświadczenie w uzupełnianiu ubytków w uzębieniu.

Implanty Kraków

To najczęściej tytanowy wszczep w kształcie śruby, zastępujący korzeń zęba. Zabieg implantacji trwa od 15 do 30 minut, na implancie osadzana jest tymczasowa praca protetyczna lub śruba zamykająca (może być gojąca).

Po okresie 4 do 6 miesięcy implantolog odsłania implant lub ściąga tymczasową pracę i osadza na nim docelową odbudowę protetyczną.

Wady:

  • wyższa cena od poprzedniego rozwiązania,
  • u nielicznej grupy pacjentów występują przeciwwskazania do wszczepienia implantu.

Zalety: trwałe, dożywotnie (w naszej klinice udzielamy takiej gwarancji) rozwiązanie o bardzo wysokiej estetyce, w pełni odtwarzające funkcję zęba i prawidłowe zwarcie. Chroni pacjenta przed negatywnymi skutkami, występującymi po zastosowaniu mostu protetycznego.

Korony i implanty – ceny

Ceny koron są niższe, jednak jeśli kalkulacja cenowa porównująca obie metody uzupełnienia ubytków będzie obliczona na długotrwałe użytkowanie, to implanty okażą się korzystniejszym rozwiązaniem. Na implanty w Krakowie, nasi lekarze udzielają dożywotnią gwarancję.

Szczegółowe informacje o zabiegach z zakresu implantologii znajdują się na naszej stronie: implanty zębów. Jeśli zastanawiasz się nad implantami, w Krakowie czekają nasi specjaliści.