Chirurgia stomatologiczna

Chirurg stomatolog

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina stomatologii, zajmująca się leczeniem operacyjnym w obrębie jamy ustnej i okolicach jej przyległych. Każdy zabieg poprzedza konsultacja chirurgiczna i diagnostyka. W naszej klinice do diagnostyki używamy urządzeń najnowszej generacji i najwyższej klasy, a zabiegi wykonywane są ze szczególną dbałością o przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Czyni to naszą chirurgię skuteczną i bezpieczną dla Pacjenta.

W naszej klinice świadczymy kompleksowe usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej. Zabiegi wykonuje lekarz stomatolog Beata Świątkowska – specjalista implantologii i chirurgii stomatologicznej, z długoletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem.

Bezbolesna chirurgia stomatologiczna

Postęp medycyny w dziedzinie walki z bólem jest tak ogromny, że obecnie zabiegi chirurgiczne nie wiążą się z ryzykiem wystąpienia bólu. W naszej klinice efekt bezbolesnych zabiegów osiągamy stosując znieczulenie miejscowe nowoczesnym systemem The Wand, sedację lub znieczulenie ogólne. Wybór rodzaju znieczulenia to wspólna decyzja lekarza i Pacjenta.

System The Wand umożliwia podanie znieczulenia miejscowego w sposób niezwykle łagodny, wręcz niezauważalny dla Pacjenta. Środek znieczulający jest dozowany przez mikrokomputer z taką szybkością, by u Pacjenta nie występowało uczucie rozpierania tkanek i bólu.

Pacjenci, dla których zabieg wiąże się z ogromnym stresem, mogą skorzystać z analgosedacji, która jest uzupełnieniem znieczulenia miejscowego. Sedacja znosi u Pacjenta lęk, nadmierne napięcie, niepożądane odruchy, a podane leki minimalizują możliwość wystąpienia obrzęku.

Podczas zabiegów chirurg, ingerując w tkanki twarde, korzysta z najnowszej generacji urządzeń piezoelektrycznych, minimalizujących traumatyzację tkanek, co skutkuje skróceniem procesu gojenia i niemal całkowicie ogranicza możliwość wystąpienia powikłań pooperacyjnych.

Chirurgia stomatologiczna – zakres usług

Wskazania do zabiegów chirurgicznych

Ekstrakcja zębów

  1. Zaawansowana próchnica – jeśli istnieje pewność, że leczenie zachowawcze nie będzie skuteczne.
  2. Wskazania protetyczne – np. zęby ustawione poza łukiem, nie dające się skorygować inną metodą.
  3. Chorobowo zmienione korzenie zębów, dające nawracające stany zapalne.
  4. Wskazania ortodontyczne – np. zęby powodujące nadmierne ich stłoczenie w łuku czy rosnące krzywo.

Ekstrakcja zębów zatrzymanych

Zęby zatrzymane to takie, które pozostały w kości i nie są widoczne w jamie ustnej. Zdarzają się również przypadki, że u Pacjentów rosną tzw. zęby nadliczbowe (mleczne lub stałe). Może to negatywnie wpływać na kierunek wzrostu zębów sąsiednich i powodować dolegliwości bólowe.

Resekcja korzenia zęba

To zabieg odcięcia wierzchołka korzenia zęba i usunięcia tkanki zmienionej chorobowo (np. ziarniaka, torbieli czy ropnia). Jeśli problem dotyczy wyłącznie korzenia, to miejsce ubytku uzupełnia się materiałem kościozastępczym, co uchroni cały ząb przed ekstrakcją. Resekcję wierzchołków korzeni przeprowadza się wtedy, gdy leczenie kanałowe nie przynosi pożądanych rezultatów i zmiana zapalna nie jest możliwa do wyleczenia inną metodą.

Hemisekcja zęba

Zabieg ten przeprowadza się na zębach wielokorzeniowych (najczęściej trzonowcach dolnych), polega na usunięciu jednego lub większej ilości korzeni wraz z częścią korony zęba. Zdrowa część korony i korzenie nieobjęte stanem zapalnym pozostają, a ubytki uzupełnia się wkładem koronowo-korzeniowym, na którym następnie umieszcza się koronę protetyczną. Hemisekcja jest wykonywana, by zapobiec ekstrakcji zęba. Wskazaniem do zabiegu jest m.in. złamanie korony i korzenia zęba, nieudane leczenie endodontyczne, ubytek kości i zmiany chorobowe, których nie da się wyleczyć endodontycznie.

Radektomia zęba

Jest to zabieg obejmujący górne zęby wielokorzeniowe (trzonowce), który polega na usunięciu jednego z korzeni. Radektomię przeprowadza się, gdy jeden z korzeni objęty jest stanem zapalnym, a pozostałe oraz korona są zdrowe. Wskazaniem są zmiany chorobowe obejmujące korzeń trzonowca, których nie udaje wyleczyć się endodontycznie.

Odbudowa kości

Nasza klinika specjalizuje się w tzw. sterowanej regeneracji kości (GBR – guided bone regeneration). Stosując biomateriały i błony kolagenowe odtwarzamy brakującą część kości, która stanowi odbudowę fizjologii podłoża do wprowadzenia implantu lub wykonania pracy protetycznej.

Biomateriały, jakie stosujemy to bezpieczne i najlepsze na świecie materiały, pochodzące z tkanki kostnej zwierzęcej (Bio-Oss). Ich budowa podobna jest do kości ludzkiej, dzięki czemu możemy zrezygnować ze stosowania przeszczepów własnych. Założony biomateriał przykrywamy resorbowalną błoną kolagenową (Bio-Gide), która zapobiega przemieszczaniu się przeszczepu oraz poprawia gojenie rany.

Chirurgia piezoelektryczna – sprzęt najnowszej generacji

Urządzenie MectronPodczas zabiegów chirurgicznych korzystamy z urządzenia Mectron Piezosurgery, które umożliwia niezwykle precyzyjne cięcie kości. Urządzenie emituje kontrolowane drgania ultradźwiękowe w postaci mikrowibracji, dzięki czemu inwazyjność zabiegu jest znacznie niższa niż przy korzystaniu z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Ponadto sprzęt ten umożliwia selektywne cięcia tkanek twardych, minimalizując ryzyko uszkodzeń nerwów i naczyń.

Ważną z punktu widzenia chirurga zaletą urządzenia Mectron Piezosurgery jest cięcie tkanki bez wystąpienia krwawienia. Oznacza to świetną widoczność w polu operacyjnym, przekładającą się na precyzję działań chirurga. Skraca także wymiernie czas gojenia. Z Mectron Piezosurgery korzystamy również podczas zabiegów implantacji stomatologicznej.

W celu uzgodnienia terminu wizyty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.