Chirurgia

bioChirurgia stomatologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. W naszej klinice każdy zabieg w tej specjalizacji poprzedzony jest dokładnym badaniem i specjalistyczną diagnostyką, które prowadzi chirurg stomatolog. Wykonujemy ją używając urządzeń radiologicznych najnowszej dostępnej generacji. Przeprowadzając zabiegi szczególnie dbamy o aseptykę pola operacyjnego, co jest niezbędnym warunkiem prawidłowego i skutecznego leczenia. Dzięki temu chirurgia stomatologiczna jest w naszej klinice w pełni bezpieczna i skuteczna.

W zakresie chirurgii stomatologicznej wykonujemy:

  • ekstrakcje zębów,
  • chirurgiczne ekstrakcje zębów zatrzymanych,
  • resekcje wierzchołków korzeni,
  • odbudowę kości wokół zębów własnych,
  • przeszczepy kości własnej wraz z użyciem biomateriałów (materiałów kościozastępczych),
  • rozszczepienie wyrostka zębodołowego podczas zabiegów implantacji,
  • sterowaną regenerację: tkanek (GTR) oraz kości (GBR),
  • podniesienie dna zatoki (sinus lift),
  • plastykę podłoża kostnego,
  • podcinanie wędzidełek.

Efekt bezbolesności przeprowadzanych zabiegów osiągamy stosując znieczulenie miejscowe nowoczesnym systemem THE WAND, sedację lub znieczulenie ogólne.

Wybór rodzaju znieczulenia to wspólna decyzja lekarza i pacjenta.

Nasza klinika specjalizuje się w tzw. sterowanej regeneracji kości (GBR – guided bone regeneration) gdzie przy pomocy biomateriałów oraz błon kolagenowych możemy odtworzyć brakującą część kości co stanowi odbudowę prawidłowego podłoża do wprowadzenia implantu lub wykonania pracy protetycznej.

Biomateriały jakie stosujemy to bezpieczne i najlepsze na świecie materiały pochodzące z tkanki kostnej zwierzęcej (Bio-Oss). Ich budowa podobna jest do kości ludzkiej dzięki czemu omijamy potrzebę przeszczepów własnych. Założony biomateriał przykrywamy resorbowalną błoną kolagenową (Bio-Gide), która zapobiega przemieszczaniu się przeszczepu oraz poprawia gojenie rany.
Podczas pracy stosujemy najbardziej efektywne na rynku urządzenie do cięcia kości – PIEZOSURGERY. Daje nam ono możliwość precyzyjnego cięcia tkanek twardych nie uszkadzając przy tym tkanek miękkich. Ultradźwięki działające jak ostrze nie wytwarzają nadmiernej ilości ciepła dzięki czemu kość jest chroniona przed przegrzaniem (w konsekwencji martwicą).