Chirurgia stomatologiczna

Chirurg stomatolog
Chirurgia stomatologiczna to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. W naszej klinice każdy zabieg w tej specjalizacji poprzedzony jest dokładnym badaniem i diagnostyką, którą przeprowadza chirurg stomatolog. Wykonujemy ją używając urządzeń radiologicznych najnowszej dostępnej generacji. Przeprowadzając zabiegi szczególnie dbamy o aseptykę pola operacyjnego, co jest niezbędnym warunkiem prawidłowego i skutecznego leczenia. Dzięki temu chirurgia stomatologiczna jest w naszej klinice w pełni bezpieczna i skuteczna.

Bezbolesna chirurgia stomatologiczna

Zabiegi chirurgiczne nie muszą być bolesne i skutkować obrzękami. W naszej klinice efekt bezbolesności zabiegów osiągamy stosując znieczulenie miejscowe nowoczesnym systemem The Wand, sedację lub znieczulenie ogólne. Wybór rodzaju znieczulenia to wspólna decyzja lekarza i pacjenta.
System The Wand umożliwia podanie znieczulenia miejscowego w sposób niezwykle łagodny, wręcz niezauważalny dla pacjenta. Środek znieczulający jest dozowany przez mikrokomputer z taką szybkością, by u pacjenta nie występowało uczucie dyskomfortu.
Z kolei pacjenci obawiający się zabiegu mogą skorzystać z analgosedacji, która jest uzupełnieniem znieczulenia miejscowego. Sedacja znosi u pacjenta lęk oraz nadmierne odruchy, minimalizuje obrzęki oraz dyskomfort bólowy.
Podczas zabiegów korzystamy z najnowocześniejszych chirurgicznych urządzeń piezoelektrycznych, dzięki czemu proces gojenia przebiega szybciej, a niedogodności po zabiegu (w tym bolesność i obrzęk) są znacznie mniejsze niż po zabiegach z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi chirurgicznych.

Chirurgia stomatologiczna – zakres usług

W zakresie chirurgii stomatologicznej wykonujemy:

 • ekstrakcje zębów, w tym usuwanie ósemek,
 • chirurgiczne ekstrakcje zębów zatrzymanych,
 • resekcje wierzchołków korzeni,
 • hemisekcje, czyli usuwanie korzeni zęba wraz z częścią korony,
 • radektomie, czyli usuwanie jednego z korzeni zęba
 • odbudowę kości wokół zębów własnych,
 • przeszczepy kości własnej wraz z użyciem biomateriałów (materiałów kościozastępczych),
 • rozszczepienie wyrostka zębodołowego podczas zabiegów implantacji,
 • sterowaną regenerację: tkanek (GTR) oraz kości (GBR),
 • podniesienie dna zatoki (sinus lift),
 • plastykę podłoża kostnego,
 • podcinanie wędzidełek.

Wskazania do zabiegów chirurgicznych

Ekstrakcja zębów

Ekstrakcja zębów przez każdego lekarza stomatologa traktowana jest jako ostateczność. Wykonuje się ją wtedy, gdy zęba nie da się uratować poprzez leczenie zachowawcze, endodontyczne, protetyczne, ortodontyczne lub periodontologiczne.
Pierwszą grupą wskazań są choroby tkanek zęba, np. zaawansowana próchnica, która zagraża zdrowiu pacjenta i nie może zostać wyleczona. Ponadto istnieją protetyczne wskazania do ekstrakcji, m.in. gdy zęby ustawione są poza łukiem i nie można tego skorygować inną metodą. Ekstrakcję przeprowadza się również, gdy problem dotyczy korzeni zębów.
Zęby zdrowe usuwane są najczęściej ze wskazań ortodontycznych. Dotyczy to między innymi zębów mądrości. Jeśli ósemki powodują nadmierne stłoczenie zębów w łuku, jeśli rosną krzywo i gdy wywołują stan zapalny, to chirurg stomatolog zaleca ich usunięcie.

Ekstrakcja zębów zatrzymanych

Zęby zatrzymane to takie, które pozostały w kości i nie są widoczne w jamie ustnej. Powodem zatrzymania zębów może być nieprawidłowy kierunek wzrostu lub blokowanie przez inne zęby, a dotyczy to zwłaszcza ósemek i kłów. Zdarzają się również przypadki, że u pacjentów rosną tzw. zęby nadliczbowe (mleczne lub stałe). Zęby zatrzymane mogą negatywnie wpływać na kierunek wzrostu zębów sąsiednich i powodować dolegliwości bólowe.

Resekcja korzenia zęba

Resekcja to zabieg odcięcia wierzchołka korzenia zęba i usunięcia tkanki zmienionej chorobowo (np. ziarniaka, torbieli czy ropnia). Jeśli problem dotyczy wyłącznie korzenia, to miejsce ubytku uzupełnia się materiałem kościozastępczym i w ten sposób chroni ząb przed ekstrakcją. Resekcję wierzchołków korzeni przeprowadza się wtedy, gdy leczenie kanałowe nie przynosi pożądanych rezultatów i zmiana zapalna nie jest możliwa do wyleczenia inną metodą.

Hemisekcja zęba

Zabieg ten przeprowadza się w przypadku zębów wielokorzeniowych (najczęściej trzonowców dolnych). Hemisekcja polega na usunięciu jednego lub większej ilości korzeni wraz z częścią korony zęba. Zdrowa część korony i korzenie nie objęte stanem zapalnym pozostają, a ubytki uzupełnia się wkładem koronowo-korzeniowym, na którym następnie umieszcza się koronę protetyczną. Hemisekcja jest wykonywana, by zapobiec ekstrakcji zęba. Wskazaniem do zabiegu jest m.in. złamanie korony i korzenia zęba, nieudane leczenie endodontyczne, ubytek kości i zmiany chorobowe, których nie da się wyleczyć endodontycznie.

Radektomia zęba

Jest to zabieg obejmujący górne zęby wielokorzeniowe (trzonowce), a polegający na usunięciu jednego z korzeni. Radektomię przeprowadza się, gdy jeden z korzeni powoduje stan zapalny, a pozostałe korzenie oraz korona są zdrowe. Wskazaniem są zmiany chorobowe obejmujące korzeń trzonowca, których nie udaje wyleczyć się endodontycznie.

Odbudowa kości

Nasza klinika specjalizuje się w tzw. sterowanej regeneracji kości (GBR – guided bone regeneration), gdzie przy pomocy biomateriałów oraz błon kolagenowych możemy odtworzyć brakującą część kości, co stanowi odbudowę prawidłowego podłoża do wprowadzenia implantu lub wykonania pracy protetycznej.
Biomateriały, jakie stosujemy to bezpieczne i najlepsze na świecie materiały, pochodzące z tkanki kostnej zwierzęcej (Bio-Oss). Ich budowa podobna jest do kości ludzkiej, dzięki czemu omijamy potrzebę przeszczepów własnych. Założony biomateriał przykrywamy resorbowalną błoną kolagenową (Bio-Gide), która zapobiega przemieszczaniu się przeszczepu oraz poprawia gojenie rany.

Najnowszy sprzęt – chirurgia piezoelektryczna

Podczas zabiegów chirurgicznych korzystamy z urządzenia Mectron Piezosurgery, które umożliwia niezwykle precyzyjne cięcie kości. Urządzenie emituje kontrolowane drgania ultradźwiękowe w postaci mikrowibracji, dzięki czemu inwazyjność zabiegu jest znacznie niższa niż przy korzystaniu z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Ponadto sprzęt ten umożliwia selektywne cięcia tkanek twardych, minimalizując ryzyko uszkodzeń nerwów i naczyń. Dla chirurga niezwykle ważna jest jeszcze jedna zaleta urządzenia Mectron Piezosurgery – podczas zabiegu nie dochodzi do krwawienia z tkanki kostnej, więc widoczność jest bardzo dobra, a tkanki szybciej się goją.
Z Mectron Piezosurgery korzystamy również podczas zabiegów implantacji stomatologicznej.

Cennik

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

 • Ekstrakcja zęba – 200 zł
 • Ekstrakcja chirurgiczna zęba – 300 zł
 • Ekstrakcja ósemki – 300 zł
 • Ekstrakcja chirurgiczna ósemki – 500 zł

*Pozostałe zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej są wyceniane indywidualnie.

RADIOLOGIA

 • Zdjęcie pantomograficzne – 70 zł
 • Zdjęcie cefalometryczne – 70 zł
 • Zdjęcie punktowe – 30 zł

Chirurg stomatolog w naszej klinice

W naszej klinice świadczymy kompleksowe usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej. Zabiegi przeprowadzane są przez lek. stom. Beatę Świątkowską, specjalistę implantologii i chirurgii stomatologicznej.
W celu uzgodnienia terminu wizyty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.