Halitoza – czym jest ta choroba i jak ją leczyć

Wizyta stomatologiczna

Halitoza jest trzecią po próchnicy i chorobach przyzębia przyczyną wizyt Pacjentów w gabinetach stomatologicznych. Według danych statystycznych problem nieświeżego oddechu dotyczy aż 25 % populacji świata.  W artykule poniżej omawiamy przyczyny halitozy i sposoby jej leczenia.

Jakie wiadomości znajdziecie Państwo w artykule:

1. Czym jest halitoza

2. Rodzaje halitozy

3. Etiologia (przyczyny) halitozy

  a) bakteryjne

  b) pozostałe

4. Objawy halitozy

5. Metody diagnostyki halitozy

6. Sposoby leczenia halitozy

Czym jest halitoza

Halitoza to najczęściej przewlekłe schorzenie którego istotą jest stale utrzymujący się nieprzyjemny zapach z ust.

Rodzaje halitozy

Wyróżniamy jej trzy postaci: prawdziwą,  rzekomą (pseudohalitoza) i halitofobię.

Halitoza prawdziwa to najczęściej występujący rodzaj wiążący się z patologicznymi zmianami w obrębie jamy ustnej, lub innych narządach organizmu. 

Ze stomatologicznego punktu widzenia halitozę można podzielić na postać fizjologiczną i patologiczną.  W fizjologicznej która stanowi 90% przypadków przyczynę stanowią gnilne procesy rozpadu resztek pokarmowych, nie usuwanych poprzez prawidłowe  zabiegi higienizacyjne.

Halitoza patologiczna, to skutek chorób w obrębie jamy ustnej (np. chorób przyzębia), lub chorób ogólnoustrojowych, najczęściej układu pokarmowego, lub nerek.

Halitoza rzekoma (pseudohalitoza) – to przeświadczenie Pacjenta o obecności nieprzyjemnego zapachu z ust, pomimo braku objawów obiektywnych. Choroba ma podłoże psychiczne.

Halitofobia ma podłoże psychologiczne, to lęk, obawa przed pojawieniem się nieświeżego oddechu. Najczęściej cierpią na nią osoby które w przeszłości chorowały na halitozę.

Etiologia halitozy obejmuje dwie podstawowe przyczyny: bakteryjne i pozostałe.

Bakteryjne

Najczęstszą przyczyną nieprzyjemnego zapachu z ust są powstające z rozpadu związków białkowych bakterie beztlenowe. Wytwarzają one lotne związki siarki powodujące zapach amoniaku, acetonu, lub zgniłych jaj. Te szczepy bakteryjne to np : Peptostreptococ-cus anaerobicus, M. prevoti, Eubacterium limosum, Bacteroides spp., Fusobacterium nucleatum i inne. Chorobotwórcze bakterie wywołujące choroby przyzębia także są odpowiedzialne za przykry zapach z ust. Są nimi: Treponema denticola, Pophyromonas gingivalis, Tanarella Forsythia.

Przyczyny pozostałe to głównie choroby i zaniedbania stomatologiczne i laryngologiczne (87% przyczyn), a wśród nich trzeba wymienić:

– nieprawidłowa higiena jamy ustnej

– próchnica

– gromadzenie się płytki nazębnej

– nieusunięte korzenie zębów w stanie zapalnym

– grzybica w obrębie jamy ustnej

– infekcje migdałków

– infekcje w obrębie nosogardła

Choroby ogólnoustrojowe odpowiadają za ok 8% przyczyn halitozy. Są nimi:

– choroby układu oddechowego w tym także nowotwory ukł. oddechowego

– choroby układu pokarmowego np. ch. refluksowa żołądka, uchyłki przełyku, rak przełyku

– cukrzyca (zapach acetonu)

– niewydolność wątroby

– przewlekłe choroby nerek (tzw. rybi odór)

– choroba Leśniowskiego-Crohna

– stany zapalne zatok przynosowych

Przykry zapach z ust mogą wywołać także niektóre leki : sole litu, penicylanina, gruzeofulwina, dimetylosulfotlenki, thiokarbamidy, disulfarim.

Najczęstszą przyczyną halitozy u dzieci jest zła jakość zabiegów higienizacyjnych i obecność ciała obcego w przewodach nosowych.

Do przyczyn pozamedycznych halitozy u dorosłych zaliczamy palenie papierosów i stres.

Problem nieświeżego oddechu dotyczy także kobiet w ciąży. Za przyczynę uważa się zmiany hormonalne organizmy w tym stanie.

Z takiej samej przyczyny nieświeży zapach z ust może występować u części kobiet w czasie menstruacji.

Diagnostyka halitozy

Diagnostyka halitozy w dużej mierze opiera się o subiektywną samoocenę Pacjenta i ocenę otoczenia. Jednak obecność tej choroby bezwzględnie powinien stwierdzić lekarz, ponieważ jak już napisaliśmy może ona być spowodowana poważnymi i niebezpiecznymi chorobami stomatologicznymi i ogólnoustrojowymi.

Diagnostyka halitozy obejmuje także metodę organoleptyczną. Polega ona na wydychaniu przez Pacjenta powietrza  przez specjalną rurkę, która następnie oceniona przez lekarza, który w tej ocenie posługuje się pięciostopniową skalą Rosenberga.

Poszczególne stopnie to:

0 – zapach niewyczuwalny

1 – zapach ledwie wyczuwalny

2 – nieznaczny, ale wyraźnie wyczuwalny zapach

3 – umiarkowany

4 – silny nieprzyjemny zapach

5 – cuchnący zapach

Lekarz ma do dyspozycji także Halitometr- urządzenie do pomiaru stężenia (obecności) lotnych związków siarki.

Leczenie halitozy

Pierwszym krokiem w leczeniu halitozy, tak jak w przypadku innych chorób jest określenie przyczyny jej wystąpienia.  Zatem to etiologia ma decydujące znaczenie przy wyborze metody leczenia.

Jeśli przyczyną jest choroba o podłożu stomatologicznym, to oczywiście będzie ją leczył lekarz stomatolog.

Jeśli przyczyna tkwi w złej jakości zabiegów higienizacyjnych jamy ustnej, to wystarczające powinno być usunięcie skutków zaniedbań i dokładny instruktaż tych zabiegów.  Usunięcie skutków  złej jakości zabiegów higienizacyjnych najczęściej obejmuje wykonanie profesjonalnej higienizacji i/lub wyleczenie patologicznych zmian w obrębie jamy ustnej, np. próchnicy.

Jeśli przyczyną są błędy dietetyczne, to wykluczenie ich może wymagać konsultacji dietetyka.

Jeśli przyczyną są choroby ogólnoustrojowe, to lekarz stomatolog skieruje Pacjenta na adekwatne do problemów konsultacje lekarzy specjalistów.

Przestrzegamy Państwa przed korzystaniem bez konsultacji z lekarzem stomatologiem z parafarmaceutyków mających w założeniu zlikwidować problem nieświeżego oddechu.

W rzeczywistości działanie tych preparatów jest słabe, a co gorsze maskują one być może poważny problem, zaciemniają obraz poważnej choroby. Preparaty te mogą stanowić dodatek do profesjonalnego leczenia.

Najlepszą profilaktyką kłopotów z nieświeżym oddechem są codzienne prawidłowo wykonywane zabiegi higienizacyjne jamy ustnej. O sposób prawidłowego ich wykonania najlepiej zapytać lekarza stomatologa podczas wizyty konsultacyjnej.

Jeśli doświadczają Państwo problemu nieprzyjemnego zapachu z ust, zapraszamy do naszej kliniki, gdzie profesjonalną pomocą służą wybitni lekarze specjaliści. Nasza klinika może poszczycić się doskonałymi efektami leczenia halitozy.