Leczenie ortodontyczne – implanty

Leczenie ortodontyczne

Współczesna stomatologia pod względem estetyki, funkcjonalności i zadowolenia z uzyskanego efektu nastawiona jest na interdyscyplinarne podejście do potrzeb pacjenta . Przykładem takiej współpracy, a także standardem nowoczesnej medycyny, jest leczenie prowadzone w zespole lekarzy: ortodonta oraz chirurg stomatolog / implantolog.

Procedury terapeutyczne, kolejność zabiegów i ich odpowiednie synchronizowanie wymagają bardzo skrupulatnego planu leczenia przez obie specjalizacje.

Implanty Kraków – leczenie ortodontyczne

Wśród pacjentów wymagających dwukierunkowego podejścia, jakim jest leczenie ortodontyczne oraz chirurgiczne / implantologiczne, można wyróżnić między innymi następujące przyczyny:

  • przetrwałe zęby mleczne lub niesymetryczne braki zębowe
  • braki zębowe wynikające z urazów lub niepowodzeń w leczeniu endodontycznym
  • braki zębowe spowodowane koniecznością ekstrakcji z powodu próchnicy
  • zespoły genetyczne wiążące się z zaburzeniem liczby i ustawieniem zębów w łuku zębowym.

Leczenie pacjenta rozpoczyna się od dokładnego wywiadu stomatologicznego i ogólnomedycznego. Następnie każdy ze specjalistów przeprowadza badanie kliniczne ważne pod względem dalszych zabiegów.

Kolejnym  krokiem jest wykonanie diagnostyki radiologicznej – zdjęcia pantomograficznego (ukazującego całe uzębienie) oraz cefalometrycznego, które pozwala na  przeprowadzenie analizy ortodontycznej i zaplanowanie leczenia. Ortodonta uwzględnia istniejące warunki zgryzowe, ustawienie zębów w łuku zębowym, obecność nieprawidłowości zębowych, stłoczeń, szpar zębowych i diastem.

W dalszej kolejności należy wykonać CBCT (tomografia stożkowa). Najczęściej jest to związane z koniecznością usunięcia zatrzymanych zębów ósmych – dzięki temu badaniu lekarz może ocenić dokładne położenie zęba względem struktur krytycznych, czyli zatoki szczękowej i nerwu zębodołowego dolnego. Taka diagnostyka pomocna jest również w kwalifikacji zębów do ekstrakcji, planowaniu zabiegów augmentacyjnych tkanek twardych i miękkich oraz ocenie możliwości przeprowadzenia leczenia ortodontycznego przy obecnym stanie kości i dziąseł.

Pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym kończy się wykonaniem wycisków pod modele gipsowe, na podstawie których ortodonta wykonuje analizę i planuje zamocowanie aparatu na zębach.

Leczenie najczęściej rozpoczyna lekarz ortodonta którego terapia ma na celu poprawę warunków zgryzowych, prawidłowe ustawienia obecnych w jamie ustnej zębów oraz stworzenie odpowiedniej przestrzeni dla implantów. Czasami przed założeniem aparatu wymagane jest usunięcie zębów – wtedy pierwszeństwo w zabiegach ma chirurg.

Aby nie zniweczyć trudu leczenia ortodontycznego, obie terapie winny być zakończone równocześnie.

Zapraszamy na konsultację w Krakowie – implanty oraz leczenie ortodontyczne.

Stomatolog Kraków – leczenie ortodontyczne

Istnieją różne możliwości odbudowania braków zębowych po leczeniu ortodontycznym.

Pierwszym i najmniej inwazyjnym sposobem jest wykonanie implantu zębowego. Odtwarza on braki zębowe bez ingerencji w zęby sąsiednie, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wyrostka zębodołowego oraz wysoką estetykę tkanek miękkich. Implant zębowy to rozwiązanie najbardziej zbliżone do naturalnego zęba.

Brak zębowy po leczeniu ortodontycznym można również odtworzyć wykonując most protetyczny. Jest to metoda bardziej inwazyjna, wymagająca oszlifowana zębów sąsiadujących z luką. Należy podkreślić, że przęsło mostu, czyli ząb uzupełniający brak zębowy, nie ma kontaktu ze śluzówką. Tym samym dochodzi do zaniku kości pod przęsłem, co w przyszłość może skutkować nieestetyczną wolną przestrzenią. Taka praca będzie wymagała okresowej wymiany.

Najtańszym rozwiązaniem jest wykonanie  protez częściowych, czyli uzupełnienia ruchomego wymagającego od pacjenta odpowiedniej higieny oraz użytkowania z przerwą nocną. Wynika to z faktu, iż kość pozbawiona korzenia zęba lub implantu pod wpływem braku bodźców przenoszonych przez te struktury z biegiem czasu zanika.

Jaką metodę wybrać? Najlepiej skonsultować to ze specjalistami – Stomatologia Kraków, zapraszamy na wizytę.

Implanty Kraków – zapraszamy do naszej Kliniki

W naszej Klinice implantologią, chirurgią stomatologiczną oraz protetyką zajmuje się dr Beata Świątkowska z ponad 20 letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Współpracujemy również z doświadczonymi ortodontami. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu podejściu uzyskujemy efekty leczenia na najwyższym poziomie.
Przedstawiamy Państwu przypadek Pacjentki, która zgłosiła się z wadą zgryzu oraz obustronnie przetrwałymi dolnymi mlecznymi piątkami (zdjęcie 1). Pacjentka podjęła leczenie ortodontyczne, w trakcie którego mleczne piątki zostały usunięte. Następnie została stworzona odpowiednia przestrzeń dla implantów, które zostały wprowadzone przez dr Świątkowską w miejsca opowiadające stałym szóstką (zdjęcie 2).

Implanty Kraków
zdjęcie 1
stomatologia Kraków
zdjęcie 2

Rozważasz implanty? W Krakowie czekają nasi specjaliści, zapraszamy do umówienia się na wizytę konsultacyjną.