Jak dbać o implanty

teeth implants

Dbałość o implanty zębów poprzez właściwą higienę jamy ustnej i przestrzeganie zaleceń lekarza implantologa, są ważnymi czynnikami warunkującymi ich trwałość. Dbałość o implanty stomatologiczne wymaga wizyt kontrolnych, w trakcie których lekarz będzie miał możliwość oceny stanu implantów i pozostałych zębów, a w przypadku pojawienia się nawet najmniejszej patologii będzie mógł zaordynować stosowne leczenie.
Pacjent nie jest w stanie sam ocenić stanu zębów i implantów. Pojawienie się z pozoru niegroźnej zmiany lub stanu zapalnego nie zlokalizowanego nawet wokół implantu stomatologicznego, może bez właściwej terapii rozszerzyć się obejmując również implant. Stan zapalny spowoduje obniżenie linii dziąseł, obnażenie wszczepu, pogorszenie estetyki, a w najgorszym przypadku jego utratę.

Implanty – wizyty kontrolne

Doświadczony implantolog upora się z każdą patologią w obrębie jamy ustnej zagrażającą implantowi, ale musi mieć możliwość jej rozpoznania, a dalej leczenia! U nas każda wizyta kontrolna jest bezpłatna. Wymaga od pacjenta niewielkiego wysiłku i świadomości, że jest to ważny element dbałości o implanty. W Krakowie czekamy na Was w naszej klinice. 

Drugi ważny aspekt to prawidłowa higiena jamy ustnej. W okresie pooperacyjnym zabiegi higienizacyjne muszą być wykonywane ściśle według zaleceń lekarza implantologa. Różnią się one od codziennej higieny jamy ustnej.

Implanty – Higiena jamy ustnej po zabiegu

Implaty Kraków – w naszej klinice lekarz stomatolog dba o to, aby Pacjent otrzymał dokładne informacje jak dbać o implanty. Oto zalecenia na okres pooperacyjny i późniejszy:

  1. Przez trzy dni po zabiegu należy jedynie płukać jamę ustną płynami dezynfekującymi: Eludrilem lub Dentoseptem.
  2. W czwartym dniu można rozpocząć szczotkowanie miękką, delikatną, dedykowaną do prac protetycznych szczoteczką, ale omijając okolice implantów.
  3. Po upływie dwóch tygodni używanie szczotki można rozszerzyć do całej jamy ustnej. Jednak w okolicy implantów szczotkować można wyłącznie dziąsła! Zabieg ten ma być formą masażu, wykonywać należy go tak, aby dziąsło delikatnym ruchem było nasuwane na koronę. Naturalne zęby w tym okresie można szczotkować bez w/w ograniczeń. Do szczotkowania prac protetycznych należy stosować wyłącznie szczoteczki „normalne”, nie elektryczne!
  4. Trzeba dbać także o przestrzenie międzyzębowe. Do oczyszczenia ich pomiędzy koronami używać wyłącznie irygatora. Pomiędzy naturalnymi zębami zabieg czyszczenia można by przeprowadzić przy użyciu nici dentystycznej, ale nie ma to uzasadnienia w sytuacji kiedy część zabiegu musi być wykonana irygatorem. Najwygodniej będzie czynność kontynuować używając irygatora.
  5. Ostatni etap zabiegów higienizacyjnych to płukanie jamy ustnej płynami stomatologicznymi przeznaczonymi do tego celu. Aby chronić implanty i pracę protetyczną, implantolodzy zalecają, aby zabiegi higienizacyjne były wykonywane przy użyciu specjalistycznych akcesoriów w postaci szczoteczki dedykowanej do prac protetycznych i irygatora do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Pamiętać trzeba także o prawidłowej technice zabiegów.

Implanty stomatologiczne – zalecenia

Wszelkie zalecenia traktujące o dbałości o implanty, w Krakowie, w naszej klinice, pacjent otrzymuje w formie pisemnej, a wcześniej lekarz implantolog szczegółowo je omawia. Szczegółowe informacje o zabiegach z zakresu implantologii znajdują się na naszej stronie: implanty zębów.