Implantologia – oferta

Czym jest implant stomatologiczny

Implant stomatologiczny zastępuje utracony korzeń zęba. Jest wszczepiany w kość szczęki lub żuchwy w miejscu, gdzie wcześniej był ząb. Następnie na implancie osadzana jest korona. Implant wraz z koroną spełnia wszystkie funkcje zęba i wygląda tak naturalnie, że trudno go odróżnić od prawdziwych zębów.

Implanty z wyglądu przypominają śrubę, posiadają różne średnice oraz długości. Implanty wykonane są z tytanu – materiału wyróżniającego się najwyższą trwałością i biokompatybilnością. W naszej klinice pacjenci otrzymują dożywotnią gwarancję na implanty.

Systemy implantologiczne

Implantologia to obecnie bardzo mocno rozwinięta nauka i poszczególne firmy – bazując na własnych badaniach i doświadczeniu – opracowują unikalne systemy implantologiczne. W naszej klinice korzystamy z najwyższej jakości systemów implantologicznych niemieckiej firmy CAMLOG.

W skład systemów implantologicznych wchodzą m.in. implanty, korony i mosty, instrumenty chirurgiczne, śruby gojące. Poszczególne elementy są tak skonstruowane, by proces implantacji był jak najbardziej efektywny, a przy tym łatwy, dzięki czemu możemy zagwarantować pacjentom wysoką skuteczność leczenia.

Rodzaje implantów zębowych

Implanty protetyczne różnią się średnicą i długością, budową oraz nadbudową protetyczną. W zależności od potrzeb można stosować implanty o średnicy od ok. 3 mm do 6,0 mm oraz długości od 9 mm do 16 mm. Lekarz implantolog dobiera także implanty pod kątem ich budowy (konstrukcji rowków), by implant został jak najskuteczniej osadzony w kości. Z kolei nadbudowa protetyczna decyduje o tym, jak szybko i efektownie przebiegnie proces osseointegracji.

Leczenie implantoprotetyczne – wskazania

Wskazaniem do leczenia implantoprotetycznego są braki w uzębieniu o różnej rozległości, czyli:

 • brak jednego zęba,
 • luki międzyzębowe obejmujące kilka zębów,
 • rozległe braki w uzębieniu szczęki i żuchwy,
 • całkowite bezzębie,
 • braki spowodowane niewykształceniem się zawiązków zębów,
 • braki, które były uzupełnione za pomocą protezy ruchomej, a pacjent chce wymienić ją na protezę stałą.

Zabieg wszczepienia implantów polecany jest pacjentom, którzy utracili zęby na skutek próchnicy, chorób przyzębia oraz urazów mechanicznych.

Korzyści leczenia implantoprotetycznego

Utrata choćby jednego zęba prowadzi do licznych zmian w obrębie szczęki lub żuchwy. Jedną z nich jest zanik kości. Atrofia ta następuje, ponieważ kość nie jest już obciążana mechanicznie, np. podczas żucia i – podobnie jak nieużywane mięśnie – zanika.

Kolejną zmianą może być przesunięcie się sąsiadujących zębów i ich rozchwianie. Ponadto zdrowe zęby muszą przejąć funkcje zębów utraconych, więc ulegają większemu obciążeniu i tym samym szybciej mogą się uszkodzić. Wszczepienie implantów jest jedyną metodą, która zapobiega zanikowi kości po utracie zęba i przesuwaniu się sąsiadujących zębów. To jednak nie jedyne zalety implantacji stomatologicznej.

Wszczepienie implantów przynosi pacjentowi również następujące korzyści:

 • pozwala na prawidłowe funkcjonowanie jamy ustnej podczas obróbki pokarmu,
 • zapewnia swobodę mówienia i zapobiega wadom wymowy, spowodowanym utratą zębów,
 • zapobiega chorobom i patologiom wynikającym z braków w uzębieniu,
 • nie wymaga szlifowania zdrowych zębów, co jest konieczne podczas stosowania innych metod protetycznych,
 • gwarantuje piękny uśmiech na wiele lat – na implanty w naszej klinice pacjenci otrzymują dożywotnią gwarancję.

Cennik

IMPLANTOLOGIA
Implant – 3500 – 4000 zł
Rekonstrukcja kostna – 3000 – 4000 zł
Rekonstrukcja kostna w trakcie implantacji – 2000 – 3000 zł
Sinus Lift – 3000 – 4000 zł

PROTETYKA
Korona metaloceramiczna – 1500 zł
Korona pełnoceramiczna – 2000 – 2500 zł
Łącznik tytanowy – 1500 zł
Łącznik pełnoceramiczny – 2000 – 2500 zł

Kwalifikacja do leczenia implantologicznego

Kwalifikacja do implantacji stomatologicznej jest procesem, na który składa się szereg czynności. Pacjent – przed zabiegiem – musi kilka razy odwiedzić lekarza implantologa, by ustalić szczegóły leczenia. Przebieg kwalifikacji wygląda następująco:

 1. Konsultacja wstępna, na której pacjent przedstawia oczekiwania, a lekarz wykonuje ogólną ocenę stanu uzębienia. Implantolog przeprowadza również wywiad, by poznać historię chorób pacjenta i styl życia.
 2. Badania szczegółowe, dzięki którym lekarz implantolog może ocenić stan zębów, przyzębia, obszarów bezzębnych oraz tkanek miękkich. Wykonywane są również zdjęcia radiologiczne lub tomografia komputerowa.
 3. Badania dodatkowe – jeśli po wywiadzie i badaniach pojawią się wątpliwości, co do stanu zdrowia pacjenta, to lekarz implantolog może zlecić badania laboratoryjne krwi i dodatkowe badania, np. oceniające zagrożenie osteoporozą.
 4. Prezentacja możliwości i wariantów implantacji oraz zaleceń lekarskich, do których pacjent będzie się stosował podczas leczenia. Na tym etapie prezentowany jest również przybliżony kosztorys leczenia.
 5. Ustalenie harmonogramu leczenia implantoprotetycznego i podpisanie przez pacjenta zgody na zabieg.

Jak wygląda zabieg implantacji?

Do zabiegu implantacji stosuje się najczęściej znieczulenie miejscowe lub sedację. W trakcie jednego zabiegu można wprowadzić w kość kilka implantów.

Lekarz implantolog za pomocą specjalnego wiertła wykonuje w kości otwory. Wymiary otworów zawsze dokładnie odpowiadają wymiarom implantu, ponieważ wiertła dostosowane są do konkretnych systemów implantologicznych. Następnie w kość wkręcany jest implant. Zabieg trwa około 20 minut, a w jego trakcie pacjent nie odczuwa żadnego bólu.

Ten ogólny schemat zabiegu różni się w zależności od tego, na ile etapów przewidziana jest implantacja i od tego, jak dużo czasu upłynęło od utraty zęba. Jeśli leczenie implantologiczne przebiega jednoetapowo, to od razu implant zamykany jest śrubą gojąca, która wystaje z dziąsła. Na niej mocuje się koronę tymczasową.

Jeśli konieczne są dwa etapy leczenia, to lekarz umieszcza w implancie śrubę zamykającą, a następnie zszywa dziąsła pod implantem tak, że z dziąsła nie wystaje śruba. Dopiero w drugim etapie implant zostaje odsłonięty, a śruba zamykająca zastąpiona śrubą gojącą.

Gdy nastąpi osseointegracja (implant zrośnie się z kością), na wszczepie umieszcza się właściwą koronę. Przyjmuje się, że proces osseointegracji w przypadku żuchwy wynosi od 3 do 4 miesięcy, a w przypadku szczęki – od 5 do 6 miesięcy.

Badania naukowe dowodzą, że 98,9% zabiegów implantacji kończy się powodzeniem.

W większości przypadków zabieg wprowadzenia implantu jest mniej uciążliwy i mniej inwazyjny niż zwykłe usunięcie zęba. Procedura wszczepienia implantu nie wymaga także dłuższego pobytu w klinice.

Zabiegi przygotowawcze przed wszczepieniem implantów

W przypadku, gdy brakuje podłoża do wszczepienia implantu, konieczne są zabiegi przygotowawcze. Jeśli doszło do zaniku kości, to niezbędne jest jej odbudowanie. Już po trzech miesiącach od ekstrakcji zęba, zmieniają się warunki kostne w szczęce i żuchwie, dlatego na wszczepianie implantów warto decydować się jak najszybciej.

W naszej klinice wykonujemy następujące zabiegi augmentacyjne:

 • odbudowę bazy kostnej przy pomocy sterowanej regeneracji kości – GBR,
 • poszerzenie bazy kostnej poprzez rozszczepienie wyrostka – RIDGE SPLITTING.

Przeciwwskazania do zabiegu implantacji

Leczenie implantologiczne jest bezwzględnie najlepszą metodą uzupełniania braków w uzębieniu. Niestety – jak do każdego zabiegu – tak i do implantacji istnieją pewne przeciwwskazania.

Przeciwwskazaniami bezwzględnymi są:

 • choroby nowotworowe,
 • nieustabilizowana i niekontrolowana cukrzyca,
 • niektóre choroby hematologiczne,
 • AIDS.

Przeciwwskazaniami tymczasowy są:

 • wiek do 16 roku życia, czyli do momentu, gdy proces wzrostu kostnego nie zostanie zakończony,
 • ostre choroby zakaźne,
 • ciąża.

Istnieje również grupa przeciwwskazań względnych. Jeśli podjęte zostanie odpowiednie leczenie lub pacjent wyrazi chęć wprowadzenia zmian w trybie życia, to zabieg implantacji może zostać przeprowadzony. Do przeciwwskazań względnych zaliczamy:

 • zły stan higieny jamy ustnej,
 • palenie tytoniu,
 • niektóre choroby układu krążenia.

Na implanty wszczepiane w naszej klinice udzielamy dożywotniej gwarancji, do czego mają prawo tylko nieliczni lekarze implantolodzy.