Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne Stomatologia Świątkowska

Analgosedacja/sedacja dożylna

Jest to działanie polegające na zniesieniu lęku i zapewnieniu komfortu Pacjentowi podczas zabiegu stomatologicznego. Nie jest to alternatywa znieczulenia miejscowego, tylko jego uzupełnienie. Jest prowadzona przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii. Polega na dożylnym podawaniu leków o działaniu przeciwbólowym i uspokajającym, w dawkach frakcjonowanych, dobieranych indywidualnie w zależności od zapotrzebowania Pacjenta oraz rozległości i czasu trwania zabiegu. Dzięki kaniuli założonej do żyły, dawki leków mogą być w dowolnej chwili dodane przez cały czas trwania zabiegu. Elastyczny dobór dawek dostosowywany jest do potrzeb Pacjenta i etapu/rodzaju przeprowadzanego zabiegu. Przez czas trwania zabiegu w każdej chwili można podać dodatkową dawkę leków lub odwrócić ich działanie.

Zalety analgosedacji/sedacji:

  • zniesione są nadmierne odruchy (w tym odruch wymiotny),
  • zniesiony jest lęk,
  • zniesiony jest ból,
  • zachowany jest kontakt z Pacjentem (spełnia polecenia),
  • zachowane są odruchy obronne.

Podczas sedacji/analgosedacji dożylnej Pacjent jest monitorowany, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo tej metody postępowania. Analgosedacja/sedacja pozwala utrzymywać Pacjenta (nawet przez 2-3 godz.) w ograniczonym stanie świadomości, bez konieczności stosowania znieczulenia ogólnego, co zwiększa bezpieczeństwo tej metody.

Metoda ta jest szczególnie polecana podczas trwających wiele godzin, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych czy implantologicznych, kiedy wskazane jest stosowanie odpowiednich metod uspokajających i rozluźniających w celu zapewnienia komfortu Pacjentowi.

Dzięki możliwości dożylnego zastosowania skutecznie i szybko działających leków, znajduje duże zastosowanie przy leczeniu Pacjentów z zaawansowaną dentofobią, a także u osób z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. Metoda ta jest także wykorzystywana u Pacjentów z silnym odruchem wymiotnym, umożliwiając wykonanie procedur stomatologicznych w tej grupie Pacjentów. Ponadto istnieje możliwość podania dożylnie innych leków: antybiotyków, leków przeciwobrzękowych, przeciwwymiotnych, uzupełnianie płynów (szczególnie istotne przy dłużej trwających zabiegach), wyrównanie poziomu elektrolitów, glikemii.

Przygotowanie Pacjenta do zabiegu

Przed zabiegiem zalecane jest wykonanie następujących badań dodatkowych: morfologia, poziom elektrolitów (sód, potas), poziom glikemii, parametry krzepnięcia.

Pacjent powinien poinformować lekarza anestezjologa o współistniejących schorzeniach i przyjmowanych lekach (możliwość interakcji farmakokinetycznych z lekami stosowanymi w analgosedacji/sedacji).

W dniu zabiegu

  • Pacjent pozostaje na czczo: ostatni posiłek spożywa 6 godzin przed zabiegiem, ostatni płyn 4 godziny przed zabiegiem.
  • Zażywa leki stosowane dotychczas (chyba, że anestezjolog lub operator prowadzący zabieg zadecydują inaczej).
  • Pacjent wyraża pisemną zgodę na wykonanie sedacji lub analgosedacji.

Po zabiegu

Po zakończeniu zabiegu Pacjent pozostaje pod obserwacją 15-30 minut, w zależności od decyzji lekarza anestezjologa. Pacjent może opuścić gabinet w obecności osoby towarzyszącej. Po zabiegu nie należy prowadzić pojazdów ani spożywać alkoholu.

Zalecane jest leczenie przeciwbólowe, ewentualnie antybiotykoterapia czy leki przeciwobrzękowe. Po zabiegu, w razie niepokojących Pacjenta objawów, jest możliwość kontaktu z anestezjologiem przeprowadzającym analgosedację/sedację dożylną oraz stomatologiem wykonującym zabieg.