Chirurg stomatolog – Kraków

Chirurg stomatolog Stomatologia Beata Świątkowska

Chirurgia stomatologiczna (Kraków) to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem operacyjnym w obrębie jamy ustnej i  okolicach jej przyległych. W zespole naszej kliniki lekarzem specjalizującym się w chirurgii stomatologicznej i implantologii jest dr Beata Świątkowska. Oferta tej dyscypliny w naszym Centrum Implantologii obejmuje wszystkie zabiegi chirurgiczne możliwe do wykonania w warunkach gabinetu stomatologicznego. Zabiegi wykonywane są zgodnie z najnowszymi standardami  i trendami nowoczesnej stomatologii. Przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym lub analgosedacji, co daje gwarancję całkowitej  bezbolesności. Zabiegi wykonywane są ze szczególną dbałością o przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Do każdego zabiegu lekarz używa indywidualnego zestawu wyłącznie sterylnych narzędzi. Każdy zabieg poprzedza konsultacja chirurgiczna i szczegółowa diagnostyka. W naszej klinice przeprowadzamy ją  najnowszej generacji i najwyższej klasy sprzętem. Dzięki spełnieniu przez nasz gabinet wszelkich wymogów i światowych standardów nowoczesnego gabinetu stomatologicznego nasi Pacjenci mogą zawsze liczyć na doskonałe efekty leczenia, empatię zespołu medycznego i poczucie bezpieczeństwa.

W klinice świadczymy kompleksowe usługi medyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej. Zabiegi  jak już wspomnieliśmy przeprowadza lekarz stomatolog Beata Świątkowska – specjalista implantologii i chirurgii stomatologicznej. To lekarz o ogromnej ugruntowanej wiedzy, świetnym warsztacie chirurgicznym, wielkim doświadczeniu, ciągle aktualizujący i pogłębiający swoją wiedzę. W opinii Pacjentów lekarz mogący poszczycić się doskonałymi efektami terapeutycznymi, dający pewność świetnie przeprowadzonego leczenia i poczucie bezpieczeństwa.

Najczęstsze wskazania do zabiegów chirurgicznych – czym zajmuje się  chirurg stomatolog (Kraków)?

Najczęściej przeprowadzanym zabiegiem w ramach chirurgii stomatologicznej jest chirurgiczna ekstrakcja, czyli usunięcie zęba. Najczęściej dotyczy ona chorobowo zmienionych zębów które nie kwalifikują się już do leczenia zachowawczego, lub zębów po różnego rodzaju uszkodzeniach mechanicznych. Dla każdego lekarza stomatologa zabieg ekstrakcji to trudna decyzja, którą podejmuje gdy inne możliwości leczenia zostały wyczerpane. Każdy ubytek zęba pociąga za sobą negatywne skutki, dlatego  dobry chirurg stomatolog zrobi wszystko, by jak najdłużej zachować naturalne uzębienie Pacjenta. W określonych sytuacjach usuwanie zębów stanowi jednak konieczność. Wskazaniem do ekstrakcji zęba/zębów są:

 • zaawansowana próchnica – jeśli istnieje pewność, że leczenie zachowawcze nie będzie skuteczne,
 • zęby mądrości wyrastające pod nieodpowiednim kątem, kolidujące z sąsiednimi zębami
 • wskazania protetyczne – np. zęby ustawione poza łukiem, których nie da się skorygować inną metodą,
 • chorobowo zmienione korzenie zębów powodujące  nawracające stany zapalne,
 • wskazania ortodontyczne – nadmierne stłoczenie zębów w łuku lub zęby rosną krzywo,
 • zęby zatrzymane – takie które pozostały w kości i nie są widoczne w jamie ustnej,
 • rosnące tzw. zęby nadliczbowe (mleczne lub stałe), które mogąnegatywnie wpływać na kierunek wzrostu zębów sąsiednich i powodować dolegliwości bólowe.

Kompetencje chirurga stomatologicznego pozwalają mu na przeprowadzenie szeregu innych, bardziej skomplikowanych zabiegów w obrębie jamy ustnej. Poniżej przedstawiamy ofertę większości z nich.

Chirurgia stomatologiczna Kraków – zakres usług

Jak wyżej napisano usunięcie zęba nie jest jedynym rodzajem zabiegu chirurgicznego, jaki może przeprowadzić chirurg stomatolog. W ramach leczenia chirurgicznego lekarz wykonuje także:

 • resekcje wierzchołków korzeni – zabieg odcięcia wierzchołka korzenia zęba i usunięcia tkanki zmienionej chorobowo (np. ziarniaka lub torbieli ). Jeśli problem dotyczy wyłącznie korzenia, to miejsce ubytku uzupełnia się materiałem kościozastępczym, co uchroni cały ząb przed ekstrakcją.  Resekcję wierzchołka korzeni przeprowadza się, także gdy leczenie kanałowe nie przynosi pożądanych rezultatów i zmiana zapalna nie jest możliwa do wyleczenia inną metodą,
 • hemisekcje, czyli usuwanie korzeni zęba wraz z częścią korony – zabieg ten przeprowadza się na zębach wielokorzeniowych (najczęściej trzonowcach dolnych); polega on na usunięciu jednego lub większej ilości korzeni wraz z częścią korony zęba; zdrowa część korony i korzenie nieobjęte stanem zapalnym pozostają, a ubytki uzupełnia się wkładem koronowo – korzeniowym, na którym następnie umieszcza się koronę protetyczną; chirurg stomatolog wykonuje hemisekcję, by zapobiec usunięciu zęba; wskazaniami do zabiegu mogą być na przykład złamanie korony i korzenia zęba, nieudane leczenie endodontyczne, ubytki kości i zmiany chorobowe, których nie da się leczyć kanałowo,
 • radektomie – to zabieg polegający na usunięciu jednego z korzeni zęba. Dotyczy górnych zębów wielokorzeniowych – trzonowców. Radektomię przeprowadza się, gdy jeden z korzeni objęty jest stanem zapalnym, a pozostałe oraz korona są zdrowe. Wskazaniem są zmiany chorobowe obejmujące korzeń trzonowca, których nie udaje wyleczyć się endodontycznie,
 • odbudowę kości wokół zębów własnych – specjalizujemy się w tzw. sterowanej regeneracji kości (GBR – guided bone regeneration). Wykorzystując biomateriały i błony kolagenowe odtwarzamy brakującą część kości, co skutkuje przywróceniem fizjologii i anatomii podłoża koniecznej do wprowadzenia implantu lub wykonania pracy protetycznej. Stosowane przez nas biomateriały to bezpieczne i najlepsze na świecie preparaty, pochodzące z tkanki kostnej zwierzęcej (Bio-Oss). Ich budowa podobna jest do strukturykości ludzkiej, dzięki czemu można nim zastąpić przeszczepy z własnych tkanek. Założony biomateriał przykrywany jest resorbowalną błoną kolagenową (Bio-Gide), która zapobiega przemieszczaniu się przeszczepu oraz usprawnia proces gojenia się rany pooperacyjnej,
 • przeszczepy kości własnej wraz z użyciem biomateriałów (materiałów kościozastępczych),
 • rozszczepienie wyrostka zębodołowego podczas zabiegów implantacji – po usunięciu zęba dochodzi do naturalnego zaniku wyrostka zębodołowego. Przed planowaną procedurą implantologiczną konieczne może okazać się wykonanie rozszczepienia, które poprawia gęstość oraz objętość tkanki,
 • sterowaną regenerację: tkanek miękkich (GTR) oraz kości (GBR), w celu stworzenia odpowiedniego ,,rusztowania” pod odbudowę tkanki miękkiej i struktury kości,
 • podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) przy  użyciu materiału kościozastępczego, umieszczanego w dnie zatoki tak, by doszło do wykształcenia nowej tkanki kostnej – ta procedura związana jest z przygotowaniem do leczenia implantologicznego,
 • podcinanie wędzidełka – jego krótsza długość może powodować  problemy z jedzeniem, utrudniona jest ruchomość języka i przeżuwanie. Wykonanie tego zabiegu w młodym wieku może zapobiec rozwojowi wady wymowy czy wady zgryzu.

Chirurgia piezoelektryczna Kraków – sprzęt najnowszej generacji

Urządzenie MectronPodczas przeprowadzania zabiegów chirurgicznych korzystamy z urządzenia Mectron Piezosurgery, które umożliwia niezwykle precyzyjne cięcie kości. Urządzenie emituje kontrolowane drgania ultradźwiękowe w postaci mikrowibracji, dzięki czemu inwazyjność zabiegu jest znacznie niższa niż przy korzystaniu z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Ponadto sprzęt ten umożliwia selektywne cięcia tkanek twardych, minimalizując ryzyko uszkodzeń nerwów i naczyń.

Ważną z punktu widzenia chirurga zaletą urządzenia Mectron Piezosurgery jest cięcie tkanek twardych bez wystąpienia krwawienia. Zapewnia to świetną widoczność w polu operacyjnym, wpływającą na precyzję działań chirurga stomatologa. Skraca także wymiernie czas gojenia. Z Mectron Piezosurgery korzystamy również podczas zabiegów implantacji stomatologicznej.

Bezbolesna chirurgia stomatologiczna w Krakowie

Postęp medycyny w dziedzinie zapobiegania i zwalczania bólu jest tak ogromny, że obecnie stomatologiczne zabiegi chirurgiczne nie niosą ze sobą ryzyka wystąpienia nieprzyjemnych, bolesnych doznań.

W prowadzonym przez nas Centrum Implantologii i stomatologii estetycznej w Krakowie każdy zabieg poprzedzony jest procedurą znieczulenia miejscowego, lub sedacją.   Bezbolesne zabiegi dentystyczne możemy przeprowadzać dzięki stosowaniu takich metod, jak znieczulenie miejscowe nowoczesnym systemem The Wand lub sedacja. Wybór rodzaju znieczulenia to wspólna decyzja lekarza i Pacjenta.  System The Wand umożliwia podanie znieczulenia miejscowego w sposób niezwykle łagodny, wręcz niezauważalny dla Pacjenta. Środek znieczulający jest dozowany przez mikrokomputer z taką szybkością, by u Pacjenta nie występowało uczucie rozpierania tkanek i bólu.

Pacjenci, dla których zabieg wiąże się z ogromnym stresem, mogą skorzystać z analgosedacji, która jest uzupełnieniem znieczulenia miejscowego. Sedacja znosi u Pacjenta ból, nadmierne napięcie, niepożądane odruchy, także częściowo świadomość, a podane leki minimalizują możliwość wystąpienia obrzęku.

Zabiegi w sedacji przeprowadza się także ze wskazań chirurgicznych i ogólnoustrojowych.