Osteointegracja – na czym polega i od czego zależy powodzenie implantacji?

Osteointegracja

Osteointegracja to wieloetapowy biologiczny, chemiczny i fizyczny proces integrujący, łączący trwale implant zębowy z kością pacjenta. Wyjaśniamy, od czego zależy jakość oraz szybkość osteointegracji, a także powodzenie procesu implantacji.

Jeżeli jesteście zainteresowani implantami, w Krakowie zapraszamy do naszej kliniki. Podczas wizyty konsultacyjnej sprawdzimy stan zębów i kości i ustalimy etapy działania.

Jakość i szybkość osteointegracji

Jakość i szybkość procesu osteointegracji zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

  • ilość i jakość kości w miejscu wprowadzania implantu;
  • jakość pierwotnej stabilizacji implantu, uzależniona między innymi od techniki i poprawności wprowadzenia implantu;
  • rodzaju materiału, z którego wykonany jest implant, także prawidłowość jego parametrów;
  • poprawność obciążenia implantu koroną protetyczną.

Zabieg implantacji, czyli wprowadzenie implantu do kości żuchwy lub szczęki zawsze powoduje mniejszą lub większą – zależną od wielu czynników – traumatyzację (uszkodzenie) tkanki kostnej, która musi się zregenerować, czyli wygoić. Proces ten jest skomplikowany, przebiega w kilku etapach. 

Osteointegracja – etapy w uproszczeniu:

  1. W miejscu wprowadzenia implantu na skutek urazu rozwija się ostra reakcja zapalna, powodująca między innymi wysięk, dochodzi do uszkodzenia mikronaczyń krwionośnych, na skutek czego po krótkim czasie pojawia się skrzeplina.
  2. Powoduje to reakcję uwolnienia czynników decydujących o procesie gojenia. Są to: czynniki wzrostu, cytokiny, leukotrieny, prostaglandyny, histamina, białka układu krzepnięcia. Cała ta kaskada procesu gojenia zmierza w kierunku stymulowania i przekształcania komórek niezróżnicowanych w komórki kościotwórcze – osteoblasty.
  3. Kolejna skomplikowana kaskada reakcji chemiczno-fizycznych i biologicznych zmierza do tworzenia się delikatnego fibrynowego rusztowania. Czynniki wzrostu stymulują procesy angiogenezy, czyli tworzenia się sieci naczyń krwionośnych i zwiększenie napływu osteoblastów.
  4. Różnicujące się komórki kościotwórcze tworzą macierz kostną czyli osteoid.
  5. Dochodzi do przebudowy kośćca, który wzmacnia się i zaczyna w znacznie większym stopniu przylegać do wprowadzonego implantu.

Postępujący proces osteointegracji powoduje coraz większą stabilizację implantu w kości. Po upływie około ośmiu tygodni osiąga około 75% wymaganej siły zakotwiczenia.

Implanty Kraków – w procesie osteointegracji dużą rolę odgrywają umiejętności i doświadczenie stomatologa. Zapraszamy do naszej kliniki, dajemy dożywotnią gwarancję na implanty.

Implanty – powodzenie osteointegracji

Różne czynniki mogą zaburzyć proces osteointegracji, np. ubytki w płaszczyźnie pionowej i poziomej zęba, niska gęstość kości, zła technika wprowadzenia implantu (przegrzanie kości). W takich przypadkach proces osteointegracji można wspomóc poprzez zastosowanie materiałów kościotwórczych i kościozastępczych.

Aby móc prawidłowo i bezpiecznie obciążyć implant docelową odbudowa protetyczną, nie wystarczy częściowa stabilizacja, konieczne jest pełne wgojenie, pełna osteointegracja. Okres ten w przypadku żuchwy wynosi około 4-6 miesięcy, a w przypadku szczęki około 6 miesięcy.

Przedwczesne obciążenie implantu może spowodować jego dezintegrację, konsekwencją której najczęściej jest utrata implantu i wynikające z tego komplikacje.

Powodzenie zabiegu implantacji zależy także od dobrej współpracy pacjenta z lekarzem implantologiem, ścisłego przestrzegania przez pacjenta zaleceń pooperacyjnych i harmonogramu wizyt kontrolnych. Może zależeć także od współistniejących ogólnoustrojowych chorób i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Więcej informacji o implantacji i osteointegracji znajduje się na naszej stronie: Implanty zębów.

Zapraszamy do naszej kliniki, mamy doświadczenie w wszczepianiu implantów. W Krakowie czekają na Państwa nasi specjaliści.