Czy implanty zębowe trzeba wymieniać?

Implanty zębowe - konsultacja u stomatologa

Od czego zależy żywotność implantów zębowych? Jaki wpływ ma na nią lekarz implantolog, a jaki pacjent? Jaka jest trwałość implantów, wymienianie jest konieczne? W artykule wyjaśniamy, jakie czynniki warunkują żywotność implantów stomatologicznych.

Podstawowe informacje o implantach zębowych

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy – implanty stomatologiczne to bez wątpienia najkorzystniejszy z punktu widzenia biomechaniki, fizjologii i estetyki sposób na uzupełnienie ubytków zębów. Implanty dają pacjentowi pełen komfort psychiczny i odczucia biomechaniczno-fizjologiczne identyczne jak w przypadku zębów własnych. Ciągły rozwój technologiczny implantów, poparty szeregiem badań i testów medycznych, daje efekt w postaci coraz lepszego produktu i wydłużenia jego żywotności.

Implanty i ich żywotność – Czynniki biologiczne warunkujące żywotność

Aby implant mógł funkcjonować jak naturalny ząb, musi dojść do procesu osteointegracji. Osteointegracja to w uproszczeniu proces polegający na wrastaniu komórek kostnych – osteoblastów w pory plazmy tytanowej – materiału, z którego wykonany jest implant zębowy. Po zakończeniu tego procesu, implant na trwale jest zespolony (zintegrowany) z kością żuchwy lub szczęki.

Nowoczesne nanostruktury przyspieszają proces osteointegracji. Obecnie dla implantów najwyższej klasy odsetek wymaganej integracji kostnej wynosi aż 99%. Czas pełnej osteointegracji jest osobniczo zmienny, zależy od czynników genetycznych, warunków w jamie ustnej i wynosi w przypadku żuchwy około 4 miesiące, a w przypadku szczęki od ok. 4 do ok. 6 miesięcy.

Wpływ lekarza i pacjenta na żywotność implantów zębowych

Trwałość implantów zębowych to wypadkowa:

 1. działalności lekarza implantologa,
 2. dbałości pacjenta o implanty,
 3. czynników, na które ani lekarz, ani pacjent nie zdołają wpłynąć.

Już etap decyzji pacjenta w kwestii wyboru gabinetu i lekarza może mieć wpływ na rokowanie dotyczące okresu żywotności implantu. Wymienianie może okazać się konieczne przy niskiej jakości materiałach, a także w przypadku braku doświadczenia lekarza wszczepiającego implanty zębowe. Ważną rolę może odegrać wybór gabinetu dysponującego wyposażeniem najwyższej klasy i oferującego implanty o najwyższej jakości. Duże znaczenie może mieć także wybór konkretnego lekarza, którego wiedza implantologiczna, protetyczna i doświadczenie pozwolą na wybór najlepszej metody leczenia implantoprotetycznego.

Implanty wymienianie – Dobry implantolog a żywotność implantów zębowych

Warunki, które musi spełnić dobry implantolog, aby zadbać o jak najdłuższą trwałość implantu to:

 • zebranie dokładnego wywiadu medycznego,
 • wnikliwe badanie fizykalne, w tym wykluczenie chorób periodontologicznych,
 • diagnostyka obrazowa w postaci zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej, pozwalająca ocenić podłoże kostne pod implant,
 • planując pracę protetyczną musi pamiętać, aby prawidłowo zrekonstruować zwarcie całego układu stomatognatycznego, nie tylko np. pojedynczego implantu,
 • musi także pamiętać o tym, aby implanty były prawidłowo obciążone,
 • musi uświadomić pacjentowi wagę ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich po zabiegu implantacji, mających istotny wpływ na żywotność implantów.

Implanty Kraków – jeśli szukają Państwo dobrego specjalisty, zapraszamy do naszego implantologa.

Implanty Kraków – Dbałość pacjenta o implanty

Pacjent musi natomiast z największą starannością dbać o:

 • prawidłowe nawyki higieniczne,
 • właściwe nawyki dietetyczne,
 • musi pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych,
 • musi zwracać uwagę na to, czy nie pojawiły się objawy mogące zwiastować jakąkolwiek patologię w jamie ustnej,
 • powinien przeprowadzić 2 razy w roku zabieg profesjonalnej higienizacji. Podczas takiego zabiegu z zębów zostanie usunięta bakteryjna płytka nazębna, która może być przyczyną powstawania próchnicy i stanów zapalnych, stanowiących zagrożenie dla implantów. W czasie zabiegu oczyszczone zostaną również same implanty.
 • troską i obserwacją pacjent musi także otoczyć dziąsła, które stanowią barierę ochronną przed infekcjami zarówno dla zdrowych zębów, jak i implantów.

Czynniki trudne do przewidzenia to choroby pogarszające ogólny stan zdrowia pacjenta, mające wpływ na jego układ immunologiczny, hormonalny, biomechanikę kości i stan tkanek miękkich w jamie ustnej.

Na żywotność implantów wpływ ma wiele czynników i trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy implanty zębowe trzeba wymienić. Jak wyżej napisano, zależy to od lekarza, pacjenta i często trudnych do przewidzenia uwarunkowań zdrowotnych. Jednak dotychczasowe obserwacje pozwalają na bardzo optymistyczne sformułowanie prognoz dotyczących żywotności implantów zębowych.

Implanty – wymienianie jest konieczne? Zależne jest to od wielu czynników, jednak kluczowe znaczenie ma wiedza i doświadczenie lekarza, a także jakość materiałów z jakich zostały wykonane implanty. W Krakowie zapraszamy do naszej kliniki.