Ranking implantów zębowych – kryteria oceny

Ranking implantów zębów

Często pacjenci w trosce o własne zdrowie kierują do lekarzy implantologów prośbę o dokonanie oceny producentów implantów zębowych i jakości  tych implantów. Stworzenie klasycznego rankingu systemów implantologicznych przez jednego lekarza zawsze będzie wyłącznie jego subiektywną oceną. Do tej pory nie powstał jednak zespół ekspertów, który pokusiłby się o sformułowanie werdyktu pozycjonującego producentów implantów zębowych.

Najlepsze implanty – kryteria jakości

Istnieją natomiast kryteria, dzięki którym można określić jakość implantów, a co za tym idzie – wytypować wiodącą grupę producentów.

Kryteriami tymi są:

  • wdrażanie przez firmę nowoczesnych technologii i wprowadzanie nowych rodzajów implantów w oparciu o badania naukowe i testy kliniczne;
  • bogata oferta rozwiązań protetycznych opartych na implantach;
  • wysoka jakość szczelności połączeń pomiędzy implantem a odbudową protetyczną, mająca bardzo duży wpływ na żywotność wprowadzanych implantów;
  • doskonała jakość i czystość materiałów używanych do produkcji implantów, poparta stosownymi certyfikatami;
  • szeroki zakres szkoleń dla lekarzy implantologów podnoszący ich poziom wiedzy zarówno z zakresu samego produktu, jak również procedur operacyjnych i szeroko pojętej wiedzy implantologicznej;
  • profesjonalny serwis producenta, wspierający pracę lekarza implantologa;
  • udokumentowane, wieloletnie obserwacje i bardzo dobre wyniki terapeutyczne leczenia implantologicznego;
  • długoletnie gwarancje udzielane pacjentom na efekty leczenia.

W naszej opinii oprócz systemów implantologicznych stosowanych w naszej klinice, czyli Bego Camlog (więcej o systemach implantologicznych Camlog), wyżej wymienione kryteria spełniają jeszcze firmy (w kolejności alfabetycznej): Astra, Nobel i Straumann.

Być może są jeszcze inni producenci implantów z jakością oferty implantologicznej o zbliżonym poziomie, ale w związku z brakiem możliwości ich oceny (żaden lekarz z naszego zespołu nie wprowadzał takich implantów) pozostaniemy przy przedstawionej ocenie.

Cena implantów i umiejętności lekarza implantologa

Proszę pamiętać, że w dużej mierze czynnikiem weryfikującym jakość implantów jest ich cena. Spełnienie na najwyższym poziomie wymienionych kryteriów zawsze wiąże się z poniesieniem przez firmy ogromnych kosztów, mających wpływ na cenę implantów.

Nie można zapominać również o tym, że doskonały efekt terapeutyczny leczenia implantologicznego to nie tylko jakość implantu. To także umiejętności, poziom wiedzy i doświadczenie lekarza implantologa. Również klasa urządzeń, w jakie wyposażony jest gabinet.Więcej informacji na temat wprowadzanych w naszej klinice implantów renomowanych firmy BEGO i CAMLOG znajdziecie Państwo na stronie gabinetu: Implanty zębów i blogu, redagowanym przez nasz zespół.