Implanty zębów – czy zabieg implantacji boli?

Czy zabieg implantacji boli

Temat bólu podczas i po zabiegu implantacji zęba był już omawiany w naszych artykułach. Wciąż jednak powraca zadawane przez pacjentów pytanie: czy zabieg implantacji na pewno nie boli? W zasadzie na tak postawione pytanie można by odpowiedzieć jednym zdaniem: zabieg implantacji zęba jest całkowicie bezbolesny.

Dlaczego zabieg implantacji nie boli? Wbrew przekonaniu pacjentów, jest to zabieg małoinwazyjny, z niewielką traumatyzacją kości i tkanek miękkich, zwłaszcza gdy wykonywany jest przez wprawnego, doświadczonego implantologa, dysponującego sprzętem wysokiej klasy.

Rodzaje znieczulenia podczas zabiegu implantacji

Efekt bezbolesności uzyskuje się poprzez wykonanie znieczulenia. Lekarze dysponują kilkoma jego rodzajami: miejscowym, ogólnym, łączonym. W obrębie każdego z nich można zastosować różne warianty.

Znieczulenie miejscowe

Można wyróżnić jego dwa główne rodzaje:

  1. Nasiękowe – dość płytkie wprowadzenie igły w okolicę zęba i podanie leku znieczulającego, np. lignokainy. Odmianą tego znieczulenia jest znieczulenie śródwięzadłowe – podanie leku w szparę ozębnej.
  2. Przewodowe – podanie środka znieczulającego w okolicę większego nerwu. Tutaj również powraca kwestia doświadczenia lekarza i sprzętu jakim dysponuje. Najnowszy system do znieczulenia miejscowego – The Wand daje gwarancję bezbolesnego wykonania samego znieczulenia i pewny efekt bezbolesności podczas implantacji.

Znieczulenie ogólne: sedacja, analgosedacja

Podstawowy cel tego rodzaju znieczulenia w stomatologii to zniesienie bólu, poprawa komfortu psychicznego pacjenta, a w razie potrzeby także ograniczenie lub zniesienie świadomości.

Sedacja to działanie farmakologiczne mające na celu uspokoić pacjenta, obniżyć poziom lęku, ograniczyć lub wyłączyć świadomość i w rzadkich przypadkach wywołać niepamięć. Z komponentą leków przeciwbólowych rozszerza się do analgosedacji.

Bardzo precyzyjne dawkowanie leków drogą dożylną daje rezultat zniesienia bólu przy jak najkrótszym czasie obciążenia organizmu działaniem leków.

Znieczulenie kombinowane

To połączenie obu wyżej wymienionych metod znieczulenia. Efekt analgezji, czyli działanie znoszące odczuwanie bólu operator i anestezjolog uzyskują stosując dwie drogi podania środka o działaniu analgetycznym. Anestezjolog dożylnie podaje wybrany analgetyk, a implantolog miejscowo aplikuje środek znieczulający. Takie połączenie pozwala na prowadzenie „płytszego” znieczulenia ogólnego. Jak wspomniałem wyżej, drogą dożylną anestezjolog w zależności od potrzeb wyłącza lub ogranicza także świadomość pacjenta.

Znieczulenie łączone daje większy komfort pracy operatorowi poprzez zmniejszenie krwawienia śródoperacyjnego, mniejszy obrzęk tkanek, pewną stabilność pola operacyjnego. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania znieczulenia ogólnego – analgosedacji jest możliwość podania szeregu leków drogą dożylną, między innymi o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwobrzękowym, których działanie rozciąga się także na okres pooperacyjny.

Okres pooperacyjny

Aby zapewnić pacjentowi komfort i ciągłość braku odczuwania bólu w okresie pooperacyjnym, stosuje się leki o wyżej wymienionym działaniu, podawane drogą doustną. Na polu zwalczania bólu pooperacyjnego farmakologia daje duże możliwości, więc można powiedzieć, iż okres pooperacyjny jest również dla większości pacjentów bezbolesny. Odczuwanie bólu jest oczywiście osobniczo zmienne, więc mogą zdarzyć się nieliczne przypadki dolegliwości bólowych. Ma to miejsce najczęściej u pacjentów niestosujących się ściśle do zaleceń lekarskich, modyfikujących samodzielnie dawki leków.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, z pełnym przekonaniem można stwierdzić że zabieg implantacji zęba nie boli.

Szczegółowe informacje o zabiegach z zakresu implantologii znajdują się na naszej stronie: implanty zębów.