Implantacja – przygotowanie, zabieg, postępowanie po zabiegu

Konsultacja przed zabiegiem implantacji zęba

Zabieg implantacji poprzedzony jest zawsze wizytą konsultacyjną, podczas której lekarz implantolog przeprowadza dokładny wywiad chorobowy, wykonuje szczegółowe badanie stomatologiczne jamy ustnej i diagnostykę radiologiczną. Przedstawia Pacjentowi możliwe warianty leczenia i wstępne koszty poszczególnych rozwiązań. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak pacjent powinien przygotować się przed zabiegiem, jak wygląda implantacja, jakie są, w takim przypadku jak odrzucenie implantu zęba, objawy, jak długo boli po wszczepieniu implantu zęba i nie tylko.

Pełny plan leczenia ze szczegółowym kosztorysem Pacjent otrzymuje drogą mailową lub omawia go z lekarzem podczas kolejnej wizyty. Po dokonaniu wyboru metody leczenia i uzgodnieniu szczegółów, pozostaje podpisanie zgody na zabieg, zawierającej informacje o gwarancji na leczenie implantoprotetyczne. Pozostaje wybór rodzaju znieczulenia i ustalenie terminu zabiegu.

Jeżeli Pacjent obciążony jest jakąś chorobą ogólnoustrojową, lekarz implantolog może poprosić o dodatkową konsultację i ewentualne zalecenia od lekarza prowadzącego. U nielicznej grupy Pacjentów, przed zabiegiem implantacji konieczne jest wykonanie rekonstrukcji kostnej, polegającej na uzupełnieniu braków kostnych biomateriałem w procesie sterowanej regeneracji kości i tkanek. W takiej sytuacji zabieg implantacji zostaje odroczony o okres około 2 miesięcy.

Zabieg implantacji

Doświadczeni implantolodzy uważają, że zabieg implantacji najczęściej jest działaniem mniej inwazyjnym niż ekstrakcja zęba. Trwa od 20 do 30 minut i jeśli jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Nie wymaga od Pacjenta specjalnego przygotowania.

Drugi alternatywny rodzaj znieczulenia to sedacja. O przygotowaniu do tego rodzaju znieczulenia piszemy na naszej stronie w zakładce: Znieczulenie ogólne.

Zabieg implantacji

Poniżej, bez wnikania w szczegóły, opisujemy technikę zabiegu implantacji. Zabieg wykonywany jest oczywiście w warunkach pełnej sterylności. Po przeprowadzeniu znieczulenia miejscowego systemem The Wand lub sedacji, chirurg nacina dziąsło, odsłania kość, preparuje łoże pod implant przy użyciu piezochirurgii i dedykowanego do implantu zestawu wierteł. Etap ten wymaga od implantologa dużego wyczucia i doświadczenia. Także kolejny krok, czyli wprowadzenie implantu, eksponuje kunszt chirurgiczny lekarza i decyduje o powodzeniu zabiegu. Na zakończenie implant zostaje zamknięty śrubą zamykającą lub gojącą, albo osadza się na nim tymczasową pracę protetyczną.

Jeśli zabieg był wykonany w znieczuleniu miejscowym, to po krótkim czasie Pacjent może udać się do domu. Jeśli anestezjolog wykonał sedację, to on decyduje o czasie obserwacji Pacjenta w klinice. Zwykle nie jest on dłuższy niż pół godziny.

Zalecenia po zabiegu implantacji

Postępowanie Pacjenta może znacząco przyczynić się do sukcesu leczenia, dlatego tak ważne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza.

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia powikłań, Pacjent powinien zaraz po zabiegu:

  • unikać wysiłku fizycznego,
  • stosować zimne okłady na twarz w okolicy operowanego miejsca,
  • nie pić gorących napojów,
  • stosować farmakoterapię ściśle według zaleceń lekarza,
  • przyjmować wyłącznie zimne półpłynne pokarmy przez trzy dni, a przez kolejne 2 tygodnie półpłynne, lekkostrawne produkty,
  • nie dotykać operowanej okolicy językiem lub palcami.

W okresie pierwszych 2 tygodni ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących zabiegów higienizacyjnych. O szczegółach tych zabiegów piszemy na blogu w tekście pod tytułem: Jak dbać o implanty?

W razie pojawienia się nawet najdrobniejszego niepokojącego objawu, Pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem implantologiem. W naszej klinice lekarz implantolog służy Pacjentowi telefoniczną konsultacją przez całą dobę po zabiegu.

Implanty zębów przed i po

Implanty zębów przed i po – na zabieg może się zdecydować każdy, kto chciałby uzupełnić braki zębowe lub poprawić wygląd swojego uzębienia. Po zabiegu zęby są uzupełnione, białe, naturalne i bardzo estetyczne. Nie sposób dostrzec, że dana osoba nosi implanty.

Odrzucenie implantu zęba objawy

Po zabiegu implantacji należy obserwować swoje uzębienie. Zaniepokoić powinny takie objawy jak: ruchliwość implantu, zbyt długie gojenie się, trwający przez długi czas stan zapalny oraz ból, zarówno implantu, jak i zębów sąsiadujących z nim. Zaniepokoić powinna również gorączka, ból gardła i osłabienie, a także powiększone węzły chłonne. Kiedy tylko zauważy się u siebie takie objawy należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim stomatologiem, który podejmie właściwe kroki.

Jak długo boli po wszczepieniu implantu zęba?

Zbyt długi ból może oznaczać, że z implantem dzieje się coś nie tak. Jednak bezpośrednio po zabiegu ból trwający kilka tygodni jest czymś zupełnie normalnych. W tym czasie należy stosować leki przeciwbólowe.

Szczegółowe informacje o zabiegach z zakresu implantologii znajdują się na naszej stronie: implanty zębów.