Implanty stomatologiczne a diagnostyka obrazowa: rezonans, tomografia komputerowa, RTG

Implanty a rezonans, tomografia, rentgen

Czy implanty zębowe są przeciwwskazaniem do wykonania rezonansu, tomografii komputerowej lub RTG? Czy ich obecność może wpływać na jakość uzyskanego obrazu? Przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje implantów i wyjaśniamy, w jaki sposób zastosowane materiały oddziałują na diagnostykę obrazową.

Rezonans, tomografia – Diagnostyka obrazowa we współczesnej medycynie

Diagnostyka obrazowa jest  jednym z najważniejszych działów diagnostyki medycznej. W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w zastosowaniu tej diagnostyki. Wiele dyscyplin medycyny nie może obecnie obejść się bez zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Stała się ważnym elementem w postawieniu właściwej diagnozy i zaplanowaniu procesu leczenia. Służy do kontroli wyników i przebiegu terapii, a także jest ważną częścią profilaktyki.

Nowoczesne metody diagnozowania to: MR – rezonans magnetyczny o bardzo szerokim spektrum zastosowania, CT- tomografia komputerowa z bogatym pakietem oprogramowania dla szeregu dyscyplin medycznych, także RTG w wersji cyfrowej o zdecydowanie niższym poziomie dawki promieniowania, w tym również mammografia cyfrowa.

Implanty Kraków – Materiały używane do produkcji implantów stomatologicznych

Implanty zębowe to z punktu widzenia fizjologii, biomechaniki i estetyki najkorzystniejsze suplementy zęba naturalnego. Materiały, z których wykonuje się implanty zębowe, muszą spełniać najważniejszy warunek – być akceptowane przez organizm ludzki, czyli wykazywać się bardzo wysoką biokompatybilnością. Implant po wprowadzeniu ulega osteointegracji, czyli zrośnięciu z kością żuchwy lub szczęki. Na stałe łączy się z żywą tkanką, stymulując jej wzrost i przyczyniając się do regeneracji, więc biozgodność musi być na najwyższym poziomie.

Implanty, ze względu na rodzaj materiału użyty do ich produkcji, dzielimy na :

  • Tytanowe – zapewniają długotrwały okres użytkowania, są odporne na ścieranie, charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem biozgodności i długim okresem obserwacji. Pierwszy tytanowy implant zębowy został wprowadzony w 1965 roku. Są także znacznie tańsze od cyrkonowych.
  • Cyrkonowe – to najbardziej estetyczna forma implantu, są najbardziej zbliżone kolorem do barwy naturalnego zęba, bardzo odporne na zginanie i ścieranie, niewrażliwe na zmiany temperatury w jamie ustnej, odporne na działanie substancji kwaśnych. Są mniej uniwersalne od tytanowych, rzadko wykorzystywane w trudnych przypadkach klinicznych. Cechują się bardzo wysokim współczynnikiem biozgodności.
  • Z różnego rodzaju stopów metali – nieporównywalnie gorszej jakości, informacje na ich temat należy szukać u producenta.

Implanty Kraków – w naszej klinice stosujemy wysokiej jakości materiały, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat na naszej stronie: Implantologia

Tomografia i rezonans – Czy implanty zębowe są przeciwwskazaniem do diagnostyki obrazowej?

Zjawiska fizyczne, takie jak rezonans magnetyczny i promieniowanie jonizujące wykorzystywane w diagnostyce obrazowej – ze względu na zagrożenie zdrowia pacjenta lub brak możliwości dokonania poprawnego odczytu obrazu – dyskwalifikują implanty wykonane z niektórych metali lub ich stopów. Należą do nich: stal, kobalt, nikiel i niektóre ich stopy. Będąc ferromagnetykami – pod wpływem zjawiska rezonansu magnetycznego – mogą zacząć się przemieszczać uszkadzając tkanki lub powodując ich poparzenia. Także elementy metalowe w badanym polu podczas tomografii komputerowej będą powodowały zakłócenia obrazu w postaci artefaktów, dyskwalifikujących uzyskany obraz jako materiał diagnostyczny.

Wyłącznie implanty stomatologiczne wykonane z tytanu lub cyrkonu nie stanowią przeciwwskazania do wykonania zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Podczas badania implanty nie mają wpływu na stan pacjenta ani na jakość uzyskanego obrazu.

Implanty Kraków – zapraszamy do naszej kliniki w Krakowie. Stosujemy wyłącznie wysokiej jakości implanty, dzięki czemu nie są one przeciwwskazaniem do przeprowadzania badań diagnostycznych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani implantami, w Krakowie czekają nasi specjaliści, którzy doradzą najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do umówienia się na wizytę konsultacyjną.