Dobry lekarz implantolog – kto nim jest?

Dobry lekarz implantolog

Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy omówić kilka aspektów poruszanego tematu. Warto przy tym rozpatrzyć go na co najmniej trzech płaszczyznach: mentalnej, merytorycznej i organizacyjnej.

Cechy osobowości

Trudno jednoznacznie określić cechy osobowości, które dawałyby gwarancję bycia dobrym lekarzem, niezależnie od  specjalizacji. To obszerny temat na dłuższy wywód psychologiczny, którego nie podejmujemy się przeprowadzić.

Mocno upraszczając temat, można pokusić się o stwierdzenie, że dobry lekarz, to lekarz z powołania, które – jeśli jest prawdziwe – stanowi gwarancję jego postawy moralnej i stosunku do misji leczenia. Dobrego lekarza powinna cechować pokora dla ogromu wiedzy medycznej, którą musi przyswoić i umieć wykorzystać, także szczególna wrażliwość i otwartość na potrzeby człowieka.

Dla dobrego lekarza leczenie powinno być pasją, a wyleczenie pacjenta sprawiać radość i dawać satysfakcję. Dobry lekarz zawsze w pierwszej kolejności widzi człowieka, w drugiej pacjenta. W przypadku implantologii stomatologicznej wydaje się to być kwestią tym bardziej ważną ze względu na możliwość przywrócenia takiej osobie pewności siebie i ułatwienia jej powrotu do codziennego funkcjonowania.

Ważną cechą jest również duża odporność psychiczna, umiejętność radzenia sobie z porażkami, ich dogłębna analiza i wyciąganie medycznie konstruktywnych wniosków.

Dla dobrego lekarza rutyna to nie pośpiech i niedbalstwo, a ugruntowana, właściwie wykorzystywana wiedza, precyzja działania i indywidualne spojrzenie na każdy przypadek medyczny.

Lekarz musi służyć nie tylko wiedzą medyczną, ale przede wszystkim pomocą, po którą drugi człowiek się zgłasza. A pacjent, dzięki zastosowaniu implantów, chce znowu cieszyć się życiem, swobodnie uśmiechać i czuć pewnie w każdej sytuacji. W przypadku rozległych braków zębowych szybka i przede wszystkim skuteczna pomoc jest dla niego niezwykle istotna.

Implantologa zajmującego się stomatologią estetyczną powinna cechować również pokora, która pozwoli mu nie traktować ambicjonalnie trudnego przypadku, a w razie wątpliwości skonsultować metody leczenia z bardziej doświadczonym lekarzem specjalistą. Dzięki takiemu podejściu wprowadzenie systemu implantologicznego w proces leczenia pacjentów przebiega w sposób kontrolowany i pewny – zarówno dla samego lekarza stomatologa, jak i jego podopiecznych.

W dyscyplinach operacyjnych, również implantologii, ważne będą zdolności manualne, które dobry lekarz implantolog powinien zdobywać i doskonalić na różnego rodzaju warsztatach medycznych tak, by zakładać pacjentom implanty w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką. To płaszczyzna, na którą nie zawsze lekarz może mieć wpływ w takim stopniu, jakim by sobie życzył.

Stomatolog implantolog – aspekt merytoryczny

Aspekt merytoryczny stanowi natomiast ogromne pole do popisu i ciężkiej pracy w kwestii podwyższania kwalifikacji i poszerzania wiedzy przez lekarza wszczepiającego implanty zębów swoim pacjentom.

Zdobywanie wiedzy rozpoczyna się na etapie studiów na wybranego akademii medycznej, nie można go jednak zakończyć wraz z ostatnim zdanym egzaminem. Medycyna to dziedzina, w której postęp naukowy i technologiczny zmusza dobrego lekarza do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, sympozjach, warsztatach medycznych, by w każdej sytuacji móc pracować jako prawdziwy specjalista w zakresie implantologii stomatologicznej.

Dobry lekarz po osiągnięciu maksymalnego poziomu wiedzy w wąskiej specjalizacji (np. implantologii) musi starać się o zdobycie i  poszerzanie swojej wiedzy w dyscyplinach pokrewnych: chirurgii stomatologicznej, protetyce, endodoncji i innych.

Dobrego lekarza cechuje chęć studiowania i nadążania za najnowszymi trendami leczenia, otwartość na nowoczesne metody i procedury, ciągłe poszerzanie wiedzy własnej i dbałość o kształcenie całego zespołu medycznego.

Lekarz stomatolog implantolog wiedzę powinien czerpać od najlepszych specjalistów w kraju i za granicą, w najlepszych ośrodkach medycznych i dydaktycznych. Dobry lekarz powinien zdobyć także wiedzę z zakresu psychologii i zasad interakcji z drugim człowiekiem.

Merytoryka to również wybór najlepszych systemów implantologicznych renomowanych firm, których produkty cechuje najwyższa jakość, poparta badaniami naukowymi. Także szkoleniami dla lekarzy i profesjonalnym serwisem. Pojawiające się coraz nowsze na rynku systemy implantologiczne dają lekarzom ogromne szanse poprawy jakości życia pacjentów – dlatego też muszą być dobrze poznawane i odpowiednio stosowane w procedurze leczenia stomatologicznego.

Lekarz stomatolog a płaszczyzna organizacyjna

Na płaszczyźnie organizacyjnej dobry lekarz stomatolog implantolog musi zadbać o profesjonalne zorganizowanie pracy całego personelu swojego gabinetu, w którym dokonywane są uzupełnienia braków zębowych. Przede wszystkim właściwie dobrać zespół, by tworzyli go profesjonalni lekarze, za pracę których bierze pełną odpowiedzialność.

O dużym profesjonalizmie lekarza implantologa świadczy wybór sprzętu i urządzeń medycznych będących na wyposażeniu kierowanej przez niego kliniki. Każdy zabieg implantacji wymaga bowiem pewnego i bezpiecznego zaplecza technologicznego.

W kierowanej przez dobrego lekarza implantologa klinice musi dominować dbałość o rygorystyczne przestrzeganie wszystkich zasad i procedur medycznych – wprowadzenie implantu stanowi po części ingerencję chirurgiczną i należy przeprowadzać ją z zachowaniem niezbędnych standardów.

Klinika powinna oferować pełen zakres zabiegów, wspartych zabezpieczeniem anestezjologicznym, poszerzającym możliwości znieczulenia i leczenia. Leczenie implantologiczne stanowi złożoną procedurę i stomatolog implantolog powinien na każdym kroku dbać o poprawne realizowanie każdego jej etapu, w sposób bezpieczny dla pacjenta.

Dobry lekarz implantolog  musi współpracować z renomowanym, uznanym laboratorium protetycznym. Korzystać wyłącznie z najwyższej jakości materiałów stomatologicznych i najwyższej klasy urządzeń. „Nowe zęby”, jakimi są implanty stomatologiczne mają w założeniu idealnie zastąpić te utracone – i doskonale imitować wygląda naturalnego zęba. Wymodelowanie pracy protetycznej, która zostanie zamontowana po procesie wszczepienia implantu, to połączenie zarówno artystycznego zacięcia, jak i wiedzy czysto anatomicznej.

Dobry lekarz implantolog zapewni pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, oferując możliwość całodobowej konsultacji telefonicznej. Każdy plan leczenia powinien zatem zakładać dostępność lekarza stomatologa w bezpiecznej dla pacjenta formule.

Dobry implantolog – to nie tylko implanty zębów!

Mogłoby się wydawać, że stomatolog implantolog jest jedynie specjalistą, który wszczepia pacjentom brakujące zęby w postaci uzupełnień protetycznych. Tymczasem zawód ten, jak każda profesja o charakterze medycznym, wymaga solidnej organizacji pracy i wiedzy na kilku różnych płaszczyznach.

Podsumowując, dobry implantolog to lekarz :

  • o wyjątkowym stosunku do potrzeb drugiego człowieka i swoich obowiązków, 
  • o określonych cechach osobowości i wysokim morale, 
  • o bardzo wysokim poziomie wiedzy medycznej – nie tylko z dziedziny stomatologii, 
  • z dużym doświadczeniem tak, by zaproponowane pacjentowi działania okazały się najlepszym rozwiązaniem,  
  • kierujący świetnie wyposażoną kliniką, w której pacjentom zapewnia się kompleksową opiekę i leczenie jamy ustnej,
  • stosujący najwyższej klasy system implantologiczny gwarantujący naturalny wygląd zębów i ich wysoką trwałość,
  • świadomy odpowiedzialności za leczenie przeprowadzane samodzielnie, jak i przez lekarzy i pracowników z całego zespołu medycznego.

Według nas dominującym stwierdzeniem określającym dobrego lekarza jest profesjonalizm  i odpowiedzialność w każdym aspekcie jego działalności.