Chirurgiczne usuwanie zębów – z ósemkami raczej do chirurga stomatologa

Chirurg stomatolog

Wieloletnie doświadczenie pozwala mi na sformułowanie stwierdzenia, że ekstrakcję ósemek powinien przeprowadzić lekarz z doświadczeniem i umiejętnościami chirurgicznymi, po uprzednim wykonaniu diagnostyki radiologicznej (rentgen lub w razie konieczności tomografia komputerowa). W poniższym artykule wyjaśniamy, ile trwa usuwanie ósemki, chirurgiczne usuwanie ósemek – jak wygląda, co trzeba zrobić, kiedy pojawi się ropień po usunięciu ósemki oraz kiedy i czy trzeba usuwać ósemki?


Statystyki mówią, że właśnie przy ósemkach mamy najczęściej do czynienia z różnego rodzaju anomaliami anatomicznymi i wynikającymi z nich trudnościami operacyjnymi.

Aby w takiej sytuacji skutecznie i bez powikłań przeprowadzić zabieg ekstrakcji ósemki, wymagana jest większa wiedza i doświadczenie chirurgiczne, a także specjalistyczne urządzenia i sprzęt do chirurgii stomatologicznej.

Najczęściej występujące stany patologiczne ósemek

  1. Lokalizacja korzeni blisko kanału nerwu żuchwowego i ucisk na nerw powodujący: niedoczulicę, parestezję (mrowienia), także dolegliwości bólowe.
  2. Brak antagonisty, czyli zęba przeciwstawnego powoduje wysuwanie się ósemki z zębodołu, staje się ona węzłem urazowym dla okolicznych tkanek.
  3. Utrudnione wyrzynanie może powodować stany zapalne, obrzęk, ropień, szczękościsk, gorączkę, bóle w stawie skroniowo-żuchwowym i bóle głowy.

Patologie te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta, a także trudności operacyjne dla mniej doświadczonego lekarza stomatologa.

Należy zatem przy pojawieniu się pierwszych niepokojących objawów udać się na konsultację stomatologiczną i sprawdzić czy wybrany gabinet ma pełne zaplecze diagnostyczno-chirurgiczne i odpowiednią kadrę medyczną.

Chirurgiczne usuwanie ósemek – jak wygląda?

Taki zabieg jest wykonywany z powodu zaawansowanej próchnicy bądź z powodu złego ułożenia zęba mądrości. Jak wygląda usuwanie ósemek? Lekarz najpierw podaje znieczulenie. Zazwyczaj stomatolog musi naciąć błonę śluzową i przy pomocy właściwych wierteł odseparować korzenie zęba. Czynność ta znacznie ułatwia wyrwanie zęba i jednocześnie obniża do minimum ryzyko utraty tkanek znajdujących się w sąsiedztwie. Następnie należy rozchwiać korzeń i wyjąć ząb za pomocą chirurgicznych kleszczy. Jeśli ząb zatrzymany jest w kości, należy naciąć błonę śluzową oraz usunąć fragment kości nad zębem. Taki zabieg zwykle kończy się założeniem szwów, by zamknąć powstałą ranę.

Czy trzeba usuwać ósemki?

Ósemki należy usunąć wtedy, kiedy jest to konieczne. Zwykle powodem do ekstrakcji zęba mądrości jest jego złe ułożenie bądź zaawansowana próchnica. Ósemki są zwykle usuwane również przed leczeniem ortodontycznym, ponieważ mogą powodować stłoczenie zębów przednich lub doprowadzić do różnych powikłań. Warto zauważyć, że ósemki często powodują stany zapalne czy ból.

Ropień po usunięciu ósemki – co zrobić?

Kiedy pojawia się ropień po usunięciu zęba, należy jak najszybciej udać się do specjalisty po pomoc. Jest to poważny stan i może zaatakować najbliższe okolice.

Ile trwa usuwanie ósemek?

Zabieg usuwania ósemek trwała około godziny.