Chirurgiczne usuwanie zębów – z ósemkami raczej do chirurga stomatologa

Chirurg stomatolog

Wieloletnie doświadczenie pozwala mi na sformułowanie stwierdzenia, że ekstrakcję ósemek powinien przeprowadzić lekarz z doświadczeniem i umiejętnościami chirurgicznymi, po uprzednim wykonaniu diagnostyki radiologicznej (rentgen lub w razie konieczności tomografia komputerowa).

Statystyki mówią, że właśnie przy ósemkach mamy najczęściej do czynienia z różnego rodzaju anomaliami anatomicznymi i wynikającymi z nich trudnościami operacyjnymi.

Aby w takiej sytuacji skutecznie i bez powikłań przeprowadzić zabieg ekstrakcji ósemki, wymagana jest większa wiedza i doświadczenie chirurgiczne, a także specjalistyczne urządzenia i sprzęt do chirurgii stomatologicznej.

Najczęściej występujące stany patologiczne ósemek

  1. Lokalizacja korzeni blisko kanału nerwu żuchwowego i ucisk na nerw powodujący: niedoczulicę, parestezję (mrowienia), także dolegliwości bólowe.
  2. Brak antagonisty, czyli zęba przeciwstawnego powoduje wysuwanie się ósemki z zębodołu, staje się ona węzłem urazowym dla okolicznych tkanek.
  3. Utrudnione wyrzynanie może powodować stany zapalne, obrzęk, ropień, szczękościsk, gorączkę, bóle w stawie skroniowo-żuchwowym i bóle głowy.

Patologie te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta, a także trudności operacyjne dla mniej doświadczonego lekarza stomatologa.

Należy zatem przy pojawieniu się pierwszych niepokojących objawów udać się na konsultację stomatologiczną i sprawdzić czy wybrany gabinet ma pełne zaplecze diagnostyczno-chirurgiczne i odpowiednią kadrę medyczną.