Leczenie protetyczne – wskazania, przebieg wizyt

Leczenie protetyczne - plan leczenia wykonywany przez lekarza

Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem lub stworzeniem prawidłowych warunków zgryzowych po utracie zębów.

Cele leczenia protetycznego

  1. Odtworzenie prawidłowej funkcji układu stomatognatycznego i przywrócenie jego wydolności czynnościowej
  2. Poprawa estetyki zębów i twarzy
  3. Profilaktyka negatywnych następstw utraty zębów

Zakres leczenia protetycznego obejmuje różnego rodzaju uzupełnienia protetyczne wsparte na uzębieniu (lub jego resztkach) pacjenta, lub wszczepach śródkostnych- implantach. Mogą to być pojedyncze korony, mosty, protezy ruchome lub stałe, także mieszane, czyli połączenie różnych rodzajów prac.

Protetyka to także rehabilitacja po rozległych zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki, które skutkują ubytkami i zniekształceniami w obszarze zabiegu, zaburzeniami mowy, połykania, żucia i utratą estetyki twarzy. W przypadku tak rozległych operacji najlepsze efekty w rehabilitacji protetycznej daje wdrożenie leczenia implantoprotetycznego. Preferowane jest wprowadzenie implantów jako tak zwanych filarów utrzymujących protezę stomatologiczną.

Proteza – O czym należy pamiętać?

Dobry wynik leczenia protetycznego w znacznym stopniu uzależniony jest od prawidłowej higieny jamy ustnej, oraz od przestrzegania harmonogramu wizyt kontrolnych. Jak dowodzą badania, najbardziej skuteczna metoda gwarantująca długie i bezproblemowe utrzymanie protezy stomatologicznej na podłożu, to osadzenie jej na implantach.

U pacjentów z ubytkami poresekcyjnymi skuteczność leczenia protetycznego, także żywotność protez w dużej mierze zależy od jakości zabiegów higienicznych jamy ustnej i od przestrzegania harmonogramu wizyt kontrolnych, które mają na celu ocenę podłoża protetycznego i zastosowanych uzupełnień i ewentualną ich korektę. Ocenie podlega również błona śluzowa pod kątem stanów zapalnych zagrażających stabilizacji protezy. Zapraszamy do umówienia się na wizytę w naszego stomatologa w Krakowie.

Reasumując powyższe informacje można określić wskazania do leczenia z wykorzystaniem protez stomatologicznych:

  • ubytki zębowe
  • zaburzenia zgryzu
  • dysfunkcja zgryzowa
  • korekta estetyki zębów i twarzy
  • rehabilitacja po rozległych zabiegach chirurgicznych

Proteza stomatologiczna – Przebieg leczenia protetycznego

Trudno jednoznacznie określić ilość i rozległość wizyt, zależy to między innymi od wdrożenia dodatkowego leczenia zachowawczego, endodontycznego i chirurgicznego. Zwykle podczas pierwszej wizyty, nasz stomatolog w Krakowie zbiera dokładny wywiad medyczny na temat: ogólnego stanu zdrowia, schorzeń wpływających na efekt leczenia protetycznego, trybu życia, nałogów, nawyków higienicznych. Poza tym pacjent określa swoje oczekiwania dotyczące protezy. Lekarz stomatolog przeprowadza badanie kliniczne pozwalające określić stan całego układu stomatognatycznego, wykonuje diagnostykę obrazową (rtg, CT) i przedstawia pacjentowi najczęściej kilka koncepcji leczenia.

Kolejna wizyta stomatologa w Krakowie to często zabieg  profesjonalnej higienizacji i rozpoczęcie leczenia zachowawczego, chirurgicznego, implantologicznego – adekwatnie do wybranej koncepcji pracy protetycznej. W sytuacji mało skomplikowanych prac, leczenie można zakończyć na trzech wizytach, trudniejsze przypadki z wykorzystaniem implantoprotetyki wymagają znacznie dłuższego okresu.

Koncepcja leczenia zawsze dobierana jest indywidualnie do pacjenta, a ilość wizyt adekwatna do wyznaczonego zakresu prac. Należy podkreślić że aby osiągnąć długotrwały, pozytywny efekt leczenia protetycznego konieczna jest bardzo dobra współpraca pacjenta z lekarzem.