Wymiana protezy ruchomej na stabilizowaną na implantach – wskazania i przebieg leczenia

Wymiana protezy ruchomej na stabilizowaną na implantach

Wymiana protezy zębowej ruchomej na stabilizowaną na implantach

Jakie problemy skłaniają pacjentów do wymiany protezy ruchomej na stałą i których z nich nie można bagatelizować? W jaki sposób osadzana jest proteza stała i jak przebiega ten proces? Zagadnienia te szczegółowo wyjaśniamy w artykule.

Problemy z protezami ruchomymi

Różne typy protez ruchomych wykorzystują różne mechanizmy utrzymania w jamie ustnej. Dobra tolerancja i stabilność protez ruchomych to bardzo złożony problem. Decyduje o nich wiele czynników:

 • warunki anatomiczne i ich ewentualne zmiany,
 • okres użytkowania,
 • konstrukcja,
 • sposób osadzenia,
 • rodzaj podparcia i rozłożenia sił zgryzowych.

Jeśli zawodzi którykolwiek z tych czynników, to pojawiają się problemy w postaci słabego trzymania, przemieszczania się, spadania protezy, gromadzenia resztek pokarmu i ogólny dyskomfort. Przy słabej stabilizacji proteza rusza się podczas mówienia, jedzenia, szerszego rozwarcia ust, szerszego uśmiechu. Jeszcze większy problem to spadanie protezy, którego przyczyn może być wiele. W przypadku pojawienia się takich objawów stabilność protezy ruchomej musi ocenić lekarz stomatolog z dużym doświadczeniem, dysponujący wiedzą porównawczą nabytą w trakcie obserwacji dużej ilości pacjentów.

Jeśli pacjent użytkuje protezę przez dłuższy czas bezproblemowo i pojawiły się niepokojące objawy: niestabilność, uwieranie, proteza nagle nie pasuje, to koniecznie powinien udać się do lekarza na badanie kontrolne, ponieważ w/w objawy mogą, ale nie muszą, zwiastować pojawienie się niepokojących zmian w jamie ustnej.

Jeżeli pacjent pomimo starań i pomocy lekarza nie może uporać się z wyżej opisanymi problemami i dodatkowo nie jest w stanie zaakceptować ograniczeń, które powoduje proteza ruchoma, nie może się do niej przyzwyczaić i jej zaakceptować, to sytuacja taka jest wskazaniem do zamiany protezy ruchomej na stałą.

Rodzaje i sposoby osadzenia protez stałych

Protezy stałe można osadzać za pomocą trzech metod:

 • Praca protetyczna w oparciu o zęby własne, pod warunkiem że mają dobre rokowanie i jest ich odpowiednia ilość.
 • Jeśli zębów własnych jest zbyt mało lub ich stan źle rokuje, to pozostaje wprowadzenie implantów i na nich osadzenie stałej protezy w postaci np. mostów.
 • W przypadku całkowitego bezzębia jedynym rozwiązaniem, dającym możliwość osadzenia stałej protezy, jest wprowadzenie wszczepów śródkostnych, czyli implantów, które będą stanowiły podparcie  pod uzupełnienie protetyczne w postaci protezy stałej.

Przebieg zabiegu wymiany protezy ruchomej na stałą

Wymiana protezy zębowej ruchomej na stałą obejmuje następujące działania:

 • badanie kliniczne poparte diagnostyką obrazową: radiowizjografią RVG i tomografią komputerową CT,
 • pobranie wycisków pod protezę stałą,
 • wybór uzupełnienia protetycznego,
 • po analizie modeli diagnostycznych zaplanowanie rodzaju i zakresu uzupełnienia,
 • w sytuacji wymagającej wszczepienia implantów – zabieg implantacji i ewentualnie także rekonstrukcji kostnej i dziąsłowej w znieczuleniu miejscowym lub sedacji,
 • osadzenie odbudowy tymczasowej,
 • wykonanie i osadzenie docelowej pracy protetycznej w postaci protezy stałej.

Proteza stabilizowana na implantach jest oczywiście rozwiązaniem droższym od protezy ruchomej, ale przewyższa ją zdecydowanie wszystkimi parametrami: biomechanicznymi, funkcjonalnymi i estetycznymi, ponadto akrylowe protezy ruchome trzeba wymieniać co najmniej co 5 lat.

Proteza stała na implantach – opinie

Jeśli chodzi o takie rozwiązanie jak proteza stała na implantach, opinie pacjentów są bardzo dobre. Osoby, które zdecydowały się na nie są bardzo zadowolone ze swojego wyboru i wspominają o większym komforcie podczas noszenia i spożywania posiłków.

Czy można dorobić zęba do protezy?

Wiele osób zastanawia się, czy można dorobić zęba do protezy? W przypadku większości protez jest to oczywiście możliwe.

Więcej informacji o zabiegach protetycznych znajduje się na naszych stronach: Protetyka oraz Laboratorium dentystyczne.