Jak szybko po wyrwaniu zęba można wszczepić implant?

Implant po ekstrakcji

Wszczep śródkostny czyli implant, to z punktu widzenia funkcjonalności i estetyki, bezwzględnie najlepsza metoda uzupełnienia braku po usunięciu zęba. Jeśli nie ma przeciwwskazań, to implantolog powinien wprowadzić implant zaraz po usunięciu zęba.

Zmiany zachodzące w jamie ustnej po ekstrakcji

Po ekstrakcji w obrębie jamy ustnej dochodzi do nieodwracalnych zmian, dających poważne konsekwencje w bliższej i dalszej przyszłości. Utrata nawet jednego zęba powoduje zaburzenie homeostazy w jamie ustnej. Zaburzeniu ulega zwarcie i układ pomiędzy wszystkimi strukturami. Sąsiednie zęby mogą migrować w stronę luki po zębie. Może to powodować szereg zmian, także brak prawidłowego połączenia podczas zagryzania.

W miejscu ubytku dochodzi do zaniku wyrostka zębodołowego, co w konsekwencji w przypadku konieczności założenia odbudowy protetycznej rzutuje na  jej jakość, funkcjonalność i estetykę. Pojawiają się również zaburzenia czynnościowe i przeciążeniowe.

Wracając do istoty pytania, czyli jak szybko po usunięciu zęba można wszczepić implant, mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione konsekwencje, należy odpowiedzieć, że natychmiast!

Implantacja jednoetapowa – wprowadzenie implantu natychmiast po ekstrakcji zęba

Zabieg implantacji jednoetapowej można wykonać pod warunkiem, że:

  1. Wyrostek zębodołowy ma odpowiednią jakość i wielkość i nie wymaga uzupełnienia materiałem kostnozastępczym.
  2. Nie ma konieczności wykonania zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Część lekarzy po tym zabiegu odracza implantację o okres 4-6 miesięcy, inni decydują się na implantację zaraz po wykonaniu podniesienia dna zatoki szczękowej. Ocena wyboru metody leży w gestii lekarza implantologa i w dużej mierze zależy od stanu podłoża pod implant.
  3. Brak jest przeciwwskazań ogólnoustrojowych.

Jeśli nie ma wyżej wymienionych przeciwwskazań, to implantację najkorzystniej jest wykonać zaraz po usunięciu zęba.

Jeśli występują przeciwwskazania miejscowe, to zabieg implantacji można wykonać dwuetapowo i jest to implantacja wczesna zaraz po zakończeniu procesu osteointegracji.

Implanty Kraków – zapraszamy do naszej kliniki, przeprowadzimy diagnostykę i wybierzemy najlepszą metodę wszczepienia implantów. W Krakowie czekają nasi specjaliści w dziedzinie implantologii.

Implanty Kraków – Implantacja dwuetapowa

Implantacja dwuetapowa to wykonanie zabiegu implantacji poprzedzone sterowaną rekonstrukcja kości i/lub zabiegiem podniesienia dna zatoki.

Jeżeli podłoże pod implant wymaga wykonania rekonstrukcji kostnej, to do implantacji musi upłynąć okres 3- 6 miesięcy, podczas którego dochodzi do integracji kości z materiałem kościozastępczym. Jest to okres osobniczo zmienny, po upływie którego lekarz implantolog wykonuje diagnostykę radiologiczną i dokonuje oceny stanu podłoża kostnego, a następnie ustala z pacjentem termin zabiegu.

W okresie osteointegracji bardzo ważnym elementem jej powodzenia jest utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej i ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Implanty Kraków – zapraszamy na konsultację do naszej kliniki.

Implanty po upływie długiego okresu czasu

Wszczepienie implantu w miejsce ubytku po upływie długiego okresu czasu jest oczywiście możliwe. Wymaga jednak diagnostyki i dogłębnej oceny stanu jamy ustnej, a szczególnie podłoża kostnego pod implant. Po przeprowadzeniu takiej oceny, może okazać się że, będzie konieczność wykonania uzupełnienia podłoża kostnego pod implant preparatem kościopodobnym. Będzie to więc pełna procedura implantacji dwuetapowej.

Jeśli podłoże kostne i warunki w jamie ustnej nie stanowią przeciwwskazania do zabiegu implantacji, to można go wykonać zaraz po ocenie diagnostyki radiologicznej i badaniu stomatologicznym.

Więcej o implantacji jednoetapowej i dwuetapowej przeczytasz na naszym blogu.

Szczegółowe informacje o wykonywanych zabiegach implantacji jednoetapowej i dwuetapowej znajdziesz na naszej stronie: implanty zębów.