Wybór gabinetu stomatologicznego w dobie koronawirusa

Gabinet stomatologiczny w klinice Stomatologia Świątkowska

Podczas trwania epidemii koronawirusa wybór stomatologa w Krakowie, stosującego najwyższe standardy zabezpieczenia przed wirusem SARS-CoV-2, jest kluczową kwestią dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego.

Ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Lekarze stomatolodzy, a w dalszej konsekwencji także pacjenci, z powodu łatwości przenoszenia wirusa drogą kropelkową, mogą być narażeni na zakażenie patogenem.

Sprzyja temu krótki dystans pomiędzy twarzą pacjenta i lekarza podczas leczenia. Sprzyjają temu także procedury stomatologiczne, powodujące powstawanie aerozolu.  Zatem szczególnie ważną rzeczą jest wdrożenie w gabinecie stomatologicznym najwyższych standardów przeciwwirusowych. Bez właściwego zabezpieczenia z łatwością może dojść do zakażenia śluzówek jamy ustnej, nosa, a także oczu. Stomatolog Kraków – w naszym gabinecie zastosowaliśmy wszelkie procedury, dzięki którym zapewniamy pracownikom i Pacjentom bezpieczeństwo.

Koronawirus – zabezpieczenie przed zarażeniem SARS-CoV-2 w klinice stomatologicznej

Najwyższy poziom zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusem wymaga:

  1. Przeprowadzenia szkolenia epidemiologicznego całego zespołu medycznego i personelu pomocniczego.
  2. Przeprowadzenia dokładnego wywiadu epidemiologicznego i oceny pacjenta pod kątem możliwości zainfekowania koronawirusem. Obowiązkowo pomiar ciepłoty ciała.
  3. Stosowania najwyższej klasy środków ochrony indywidualnej (PPE). Obejmują one: maskę FFP2 lub FFP3, gogle, przyłbicę, kombinezon (fartuch), rękawiczki. Oczywiście zestaw PPE należy zmieniać po każdym pacjencie.
  4. Częstej dezynfekcji rąk.
  5. Dekontaminacji dotykanych powierzchni, sprzętu, przedmiotów, unitu, fotela.
  6. Traktowania sprzętu jednorazowego i materiałów użytych podczas zabiegu jako zakażonych i specjalnego ich zabezpieczenia i utylizacji.
  7. Stosowania ślinochronu i ssaka jako urządzeń w znaczący sposób zmniejszających ilość cząstek śliny.
  8. Wydłużenia czasu przerw pomiędzy kolejnymi pacjentami, aby bez pośpiechu przeprowadzić dekontaminację stanowiska stomatologicznego. Wykonujący tę procedurę personel powinien być ubrany w środki ochrony osobistej.

Gabinet stomatologiczny w dobie pandemii

Stosowanie najwyższych standardów zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zmusza gabinety stomatologiczne do ponoszenia wysokich kosztów tych procedur. Powoduje także dodatkowy stres i znacznie cięższe warunki pracy zespołów medycznych, zwłaszcza lekarzy stomatologów. Pozwala to jednak osiągnąć pożądany efekt w postaci najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy. W naszym gabinecie stomatologicznym stosujemy wyłącznie najwyższy poziom zabezpieczenia antykowidowego, zapewniający bezpieczeństwo pacjentom i zespołowi medycznemu.

Wybierając lekarza stomatologa w Krakowie w trakcie pandemii, pamiętajcie o sprawdzaniu czy gabinet wprowadził odpowiednie zabezpieczenia i standardy zapewniające bezpieczeństwo.