Piezochirurgia – przewaga nad tradycyjnymi metodami

Nowoczesne wyposażenie kliniki, w tym urządzenie Mectron Piezosurgery

Piezochirurgia to ultradźwiękowe urządzenie do cięcia i obróbki tkanek twardych. Stosowana jest głównie w implantologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji.

W urządzeniu tym sterowane elektronicznie piezoelektryczne drgania mają częstotliwość, która nie uszkadza tkanek niebędących obiektem cięcia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy lekarz operator pracuje urządzeniem w obszarach z anatomicznego punktu widzenia newralgicznych.

Zastosowanie piezochirurgii w stomatologii

Piezochirurgia wykorzystywana jest najczęściej w następujących zabiegach:

Implantologia i chirurgia stomatologiczna

  • Ekstrakcja zęba;
  • Resekcja wierzchołka;
  • Usunięcie torbieli;
  • Pobranie tkanki kostnej (wiór kostnych) w celu odbudowy ubytków kości szczęki lub żuchwy, podczas zabiegu implantacji;
  • Separacja kości w przypadku rozszczepienia wyrostka zębodołowego;
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej w przypadku zaniku wyrostka zębodołowego. Do minimum ogranicza to możliwość uszkodzenia błony Schneidera (błona śluzowa zatoki). Jest to zabieg konieczny do uzyskania prawidłowej stabilizacji wprowadzonego implantu zęba.

Ortodoncja 

  • Leczenie wad zgryzu. Zabiegi z użyciem fal ultradźwiękowych przyspieszają prawidłowe pozycjonowanie zębów.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

  • Wszystkie zabiegi wymagające cięcia tkanek twardych.

Zalety piezochirurgii

Największą zaletą urządzenia do piezochirurgii jest – z punktu widzenia Pacjenta i lekarza – wyjątkowe bezpieczeństwo pracy i doskonała precyzja podczas chirurgicznego opracowywania tkanek. Ponadto, używając piezochirurgii, lekarz operator tylko w najmniejszym stopniu traumatyzuje tkanki, co skutkuje znacznym ograniczeniem obrzęków i zmniejszeniem pooperacyjnych dolegliwości bólowych.

W porównaniu z tradycyjnymi metodami i urządzeniami, piezochirurgia podczas działania nie emituje ciepła, w związku z tym nie dochodzi do przegrzania operowanych tkanek, z którym to zjawiskiem mamy do czynienia przy użyciu tradycyjnych urządzeń. 

Urządzenie piezosurgery poprawia również komfort pracy lekarza, znacznie zmniejszając krwawienie w polu operacyjnym. To z kolei oznacza większą precyzję pracy operatora.

Obserwacje własne i doniesienia naukowe pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie urządzenia piezosurgery przyspiesza procesy gojenia i regeneracji tkanek poddanych zabiegowi.

Ingerencja chirurgiczna w tkanki urządzeniem piezosurgery powoduje dodatkowo „oczyszczenie” ich z drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zamieszczone powyżej informacje upoważniają nas do stwierdzenie, że zalety piezochirurgii  pozycjonują ją zdecydowanie wyżej od tradycyjnych urządzeń do chirurgicznego opracowywania tkanek twardych w zabiegach chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.