Polityka prywatności i informacja o ciasteczkach

1. Wprowadzenie

Szanując prywatność Użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową stosujemy niniejszą Politykę prywatności, po to aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych jej Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryny internetowej stomatologiaswiatkowska.pl.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników witryny internetowej jest Beata Świątkowska-Kurnik STOMATOLOGIA ŚWIĄTKOWSKA, ul. Ignacego Krasickiego 30/84, 30-503 Kraków, NIP 6762217221, REGON 120174690, dalej: Administrator. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem listownie na podany wyżej adres, poprzez nr tel.: +48 535 803 804, a także poprzez adres e-mail: biuro@stomatologiaswiatkowska.pl.

3. Zbieranie danych

W trakcie korzystania z witryny Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe z wykorzystaniem plików Cookies (tzw. Ciasteczek). Szczegółowa informacja na temat stosowania plików Cookies zawarta jest w odrębnej części niniejszej Polityki prywatności („Stosowanie Plików Cookies”). Korzystając z usług witryny internetowej możesz także skontaktować się z Administratorem. Zostaniesz wtedy poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza kontaktowego.

Administrator przetwarzając dane osobowe Użytkowników witryny przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić witrynę wraz z przetwarzanymi na niej danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczno-techniczne służące ochronie przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

4. Zakres zbieranych danych

Imienne dane osobowe powierzane są nam przez Użytkowników świadomie, w trakcie korzystania z witryny, poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego zakres danych obejmuje co do zasady: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), opcjonalnie numer telefonu, a także adres IP. Z uwagi na wypełnienie formularza kontaktowego Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe, podane przez Ciebie w treści formularza.

5. Cele wykorzystania danych osobowych oraz sposób ich wykorzystania

Imienne dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie zgodnie z celami, w jakich zostały one powierzone Administratorowi.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego i dalszego kontaktu mają na celu przyjęcie zapytania i udzielenie odpowiedzi w przedmiocie interesujących Użytkownika kwestii.

W określonych przypadkach dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z koniecznością dochodzenia lub odpierania roszczeń.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o określoną podstawę prawną. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od celu w jakich zostały one zebrane.

Dane osobowe przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa realizacja zadań Administratora, poprzez udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania, w tym z zakresu zasad i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Administratora.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w związku z koniecznością dochodzenia lub odpierania roszczeń. Ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, z uwagi na prawo do drogi sądowej oraz do obrony swoich praw.

7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie bieżącej obsługi witryny, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe.

Podawane przez Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Twoje uprawnienia

RODO przyznaje osobie, której dane osobowe są przetwarzane szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. Względem Administratora przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej szczegółowo regulują art. 15-21 RODO. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przyjęcia zapytania i odpowiedzi na nie dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą dotyczyć zapytania.

W razie wystąpienia przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z koniecznością dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż do momentu wygaśnięcia roszczeń lub do czasu zakończenia wszelkich związanych z nimi postępowań, w szczególności administracyjnych i sądowych.

10. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z funkcji witryny polegającej na złożeniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

11. Zastrzeżenia

W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszej witryny. W związku z tym zalecamy Użytkownikom nieudostępnianie informacji, które nie powinny zostać ujawnione.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Poza zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi powyżej dane osobowe mogą być gromadzone na witrynie także poprzez informacje zbierane i przetwarzane automatycznie podczas korzystania z witryny stomatologiaswiatkowska.pl, tj. pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) – zbierające informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, rodzaj i język przeglądarki, dane urządzenia, rozdzielczość ekranu.
 2. Witryna wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej do Twoich indywidualnych potrzeb i publikacji treści odpowiadających Twoim zainteresowaniom, jak również w celach statystycznych. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach witryny. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie treści wyświetlanych na stronie, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
 • administrowania witryną,
 • zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług,
 • dostosowanie witryny do potrzeb Użytkowników,
 • tworzenie analiz oglądalności witryny,
 • zapewnienie prawidłowego działania witryny w przeglądarce WWW Użytkownika,
 • ułatwienie Użytkownikowi korzystania z witryny i dopasowania jej do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenie statystyk witryny umożliwiających poznanie oczekiwań Użytkowników i rozwój witryny tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. przez analizę zapytań z wyszukiwarek).
 1. Zazwyczaj przeglądarki internetowe (ewentualnie inne oprogramowania służące do przeglądania sieci) domyślnie pozwalają na umieszczanie plików Cookies na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania sieci. W konsekwencji, w przypadku witryny, umożliwiają one zbieranie informacji o Użytkownikach ją odwiedzających.
 2. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Twojego urządzenia. Masz możliwość w każdym momencie ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe (poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies). Oznacza to, że Użytkownik może częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub niemal całkowicie wyłączyć taką możliwość.
 3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, możesz także używać aplikacji blokujących zapisywanie plików Cookies na Twoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie internetowej stomatologiaswiatkowska.pl, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem plików Cookies (o ile dane osobowe są w danym przypadku przetwarzane) jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poprzez korzystanie z witryny bez zmiany ustawień plików Cookies wyrażasz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies. Wyrażenie zgody następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Wyrażam zgodę” na podstronie wyświetlanej podczas wejścia na witrynę. W określonych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, co następuje w sytuacji kiedy pliki Cookies są niezbędne do zaoferowania Użytkownikowi konkretnej funkcji lub usługi witryny.
 2. Administrator w celu profilowania wykorzystuje dane uzyskane za pomocą plików Cookies. Profilowanie jest procesem automatycznego przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkowników witryny, takich jak zainteresowania, nr IP czy preferencje co do usług. Prowadzony w ten sposób proces profilowania nie ma żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane zbierane przy wykorzystywaniu plików Cookies, w zależności od rodzaju danego pliku, mogą być przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności poprzez zmianę preferencji Użytkownika co do wykorzystywania plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednakże co do zasady większość stosowanych przez nas plików Cookies jest przechowywana na urządzeniu przez 30 dni (od momentu pierwszego zapisu danego pliku Cookies). Ten czas nie podlega odnowieniu za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedzi witrynę. Gdy plik Cookies straci ważność (po 30 dniach od zapisu) następuje jego usunięcie przez przeglądarkę, a kolejny plik Cookies zostaje utworzony dopiero przy ponownym odwiedzeniu witryny.
 5. Odbiorcą danych osobowych zbieranych przy wykorzystywaniu plików Cookies mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie bieżącej obsługi witryny, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe.
 6. Dane osobowe przetwarzane z wykorzystaniem Cookies nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.
 8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Umożliwienie przez Użytkownika zapisu plików Cookis na jego urządzeniu, a tym samym umożliwienie przetwarzania jego danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednak ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie lub mogą one zostać w całości wyłączone.