Ekstyrpacja czy dewitalizacja miazgi – czym różnią się te metody leczenia endodontycznego?

Leczenie endodontyczne pod mikroskopem i przy użyciu koferdamu

Miazga to żywa struktura zęba, w której znajdują się naczynia krwionośne i nerwy. Odżywiają one i unerwiają zęba. Miazga zęba może ulec zakażeniu przez drobnoustroje chorobotwórcze, powodujące w jej obrębie stan zapalny. Zawsze wymaga on leczenia! Ekstyrpacja i dewitalizacja zęba to dwa różne zabiegi, których wspólnym celem jest usunięcie z kanałów zęba chorobowo zmienionej, zainfekowanej drobnoustrojami miazgi.

Dewitalizacja miazgi

Dewitalizacja to starsza, mortalna metoda polegająca na kilkuetapowym leczeniu, „zatruwaniu” miazgi zęba i usuwaniu jej po okresie około 7-14 dni. W czasach, kiedy znieczulenie miejscowe było mniej skuteczne niż obecnie, ból w tej metodzie uśmiercania miazgi był podczas zabiegu elementem diagnostyki i pozwalał lekarzowi ocenić, czy zainfekowana bakteriami miazga została usunięta w całości z kanału zęba. 

Dewitalizaja polega na nałożeniu na obnażoną miazgę zęba preparatu zawierającego paraformaldehyd, powodujący stopniowe jej obumieranie. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Niestety po zaaplikowaniu preparatu, proces zatruwania miazgi zęba generuje ból trwający od kilku godzin do nawet kilku dni. Wymaga to najczęściej stosowania leków przeciwbólowych. Kolejny etap tego leczenia to usuwanie martwej miazgi i wypełnianie kanałów.

Ekstyrpacja miazgi

Ekstyrpacja to obecnie zalecana (z niewielkimi wyjątkami) metoda leczenia endodontycznego chorobowo zmienionej miazgi zęba. Poprzedza ją badanie kliniczne i diagnostyka radiologiczna. 

Zabieg najczęściej odbywa się w znieczuleniu miejscowym, ale w określonych przypadkach i na życzenie pacjenta może być wykonany w sedacji. Niezależnie od zastosowanego znieczulenia standardem jest całkowita bezbolesność zabiegu. 

Lekarz endodonta wykonuje go przy wykorzystaniu mikroskopu, pozwalającego na bardzo precyzyjne opracowywanie kanałów zęba. Endometrem lekarz dokładnie określa długość kanałów, co również przekłada się na wysoką precyzję działania. Używając koferdamu endodonta izoluje leczonego zęba od środowiska jamy ustnej w celu wykluczenia możliwości przeniknięcia drobnoustrojów do opracowywanych kanałów zęba. Kanały zęba podczas opracowywania obficie płukane są preparatami antyseptycznymi. Lekarz endodonta szczelnie wypełnia kanały na całej ich długości aż do wierzchołków, weryfikując ten etap diagnostyką radiologiczną. Ostatni etap to wypełnienie kompozytowe.

Ekstyrpacja miazgi zęba to bardzo precyzyjna metoda leczenia, wykluczająca przy prawidłowym wykonaniu możliwość wystąpienia powikłań charakterystycznych dla dewitalizacji, czyli niepełnego usunięcia zakażonej miazgi i pozostawienia ogniska zapalnego w organizmie. Nie ma także zagrożenia skutkami działania toksycznego preparatu używanego do uśmiercania miazgi. Skutki te dotyczą nie tylko okolicy zęba i przyzębia, ale także całego organizmu. 

Doświadczenie lekarza i wyposażenie gabinetu

Endodontyczne leczenie patologicznie zmienionej miazgi zęba poprzez zabieg ekstyrpacji przy użyciu mikroskopu i innych nowoczesnych urządzeń, wymaga wysokich umiejętności od lekarza stomatologa. Drogą do ich nabycia jest specjalizacja z zakresu endodoncji i stosowne kursy. Aby móc stosować metodę ekstyrpacji, konieczne jest także odpowiednie wyposażenie gabinetu w wysokiej klasy sprzęt, łącznie z diagnostyką radiologiczną. Umożliwia to lekarzowi przeprowadzenie zabiegu ekstyrpacji podczas jednej wizyty, którą pacjent powinien wcześniej zaplanować z lekarzem endodontą. Konieczność przedłużenia leczenia mogą spowodować bardziej skomplikowane przypadki, powikłane zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych i dużymi zmianami martwiczymi. 

Pewien wyjątek w metodyce leczenia patologicznie zmienionej miazgi zęba stanowią dzieci. W części przypadków konieczne jest przeprowadzenie tzw. amputacji przyżyciowej, czyli pozostawienia części miazgi. Zastosowanie tej metody wymaga konsultacji doświadczonego lekarza endodonty.