Implanty zębów – 15 najczęstszych pytań pacjentów

Pytania pacjentów o implanty zębów

Jeśli masz pytania dotyczące implantów zębów oraz zabiegu implantacji, to skontaktuj się z nami. Każdy przypadek jest indywidualny, więc najpełniejszych odpowiedzi możemy udzielić podczas konsultacji. Dla mniej śmiałych pacjentów przygotowaliśmy listę 15 najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, ale należy traktować ją wyłącznie orientacyjnie. Bardziej szczegółowych odpowiedzi udzielimy telefonicznie lub podczas konsultacji.

Czy wszczepianie implantów zębowych boli?

Wszczepianie implantów jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub – jeśli pacjent zgłosi taką potrzebę – sedacji/analgosedacji. Zabieg wszczepiania implantów jest mniej inwazyjny niż ekstrakcja zęba, więc nie należy się go obawiać.

Jak długo trwa zabieg wszczepiania implantów zębowych?

Zabieg implantacji w przypadku jednego implantu trwa ok. 30 minut. Oczywiście wiele zależy od tego, czy jednocześnie wykonywana jest ekstrakcja zęba lub inne czynności. Sama procedura wszczepiania implantu zajmuje kilkanaście minut. Jeśli w trakcie jednego zabiegu wszczepianych jest kilka implantów, to czas spędzony na fotelu dentystycznym maksymalnie wynosi 3 godziny.

Ile wynosi gwarancja na implanty zębowe? Jak często trzeba je wymieniać?

W klinice udzielamy dożywotniej gwarancji na wszczepione przez nas implanty. Nie jest to jednak standard – tylko nieliczni lekarze implantolodzy mają prawo do oferowania dożywotniej gwarancji. W innych klinikach bywa różnie – czasem pacjent w ogóle nie otrzymuje gwarancji, czasem wynosi ona np. 10 lat.

Jeśli implantacja jest przeprowadzona właściwie, lekarz korzysta z najwyższej jakości systemów implantologicznych, nastąpi osteointegracja, a pacjent odpowiednio dba o higienę jamy ustnej, to implantów zębowych nigdy nie trzeba wymieniać.

Jakie jest ryzyko, że implanty zębów się nie przyjmą?

Zabiegi implantacji przeprowadzone przez doświadczonego i wykwalifikowanego lekarza w 99% przypadków kończą się sukcesem, czyli następuje zrośnięcie się wszczepu z kością. Przyczyny odrzucenia implantu najczęściej wynikają z niewłaściwej higieny lub niestosowania się do zaleceń pozabiegowych.

Dlaczego występują tak duże różnice cenowe implantów zębowych?

Ceny implantów zębowych rzeczywiście znacznie różnią się w poszczególnych klinikach. Różnice te wynikają z jakości stosowanych systemów implantologicznych i tym samym jakości materiałów, z których wykonane są implanty. Cena uzależniona jest więc od cen producentów. W naszej klinice korzystamy z systemów firmy Camlog Biotechnologies AG, które produkowane są w Szwajcarii. M.in. dzięki temu możemy zaoferować dożywotnią gwarancję na wszczepiane przez nas implanty.

Czy wszczepia się tyle implantów, ile jest brakujących zębów?

Metoda implantacji 1:1, czyli zastępowanie każdego brakującego zęba implantem nie jest jedyną możliwością. Często stosuje się tańsze rozwiązania i np. opiera most na implantach czy nawet całą protezę na kilku wszczepach. Niemniej jednak metoda 1:1 jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ tylko w ten sposób zapobiegamy zanikowi kości w miejscu utraconego zęba.

Czy implanty można wszczepiać w tym samym dniu, w którym wykonywana jest ekstrakcja zęba?

Implant może być wszczepiany zaraz po ekstrakcji zęba, jeśli kość jest zdrowa, nie występuje stan zapalny i nie istnieją ku temu inne przeciwwskazania. Co więcej – u wielu pacjentów możliwe jest zastosowanie implantów jednofazowych wraz z dobudową w postaci tymczasowych koron lub mostów.

Czy mogę wszczepić implanty, jeśli od ekstrakcji zębów minęło kilka lat?

Najczęściej już po upływie 6 miesięcy od ekstrakcji zęba, następują zmiany w kości szczęki i żuchwy, które uniemożliwiają założenie implantów. Konieczna jest wtedy odbudowa tkanki kostnej, którą wykonujemy przede wszystkim przy pomocy sterowanej regeneracji kości – GBR. Odbudowa bazy kostnej możliwa jest nawet wtedy, gdy od ekstrakcji zębów minęło wiele lat.

Czy można wykonać zabieg implantacji w przypadku całkowitego bezzębia?

Całkowite bezzębie jest jednym ze wskazań do zabiegu implantacji. Pacjenci coraz częściej decydują się na wymianę ruchomych protez na protezy osadzone na implantach. To nowocześniejsze rozwiązanie znacznie podnosi komfort życia. Jeśli chcemy oprzeć protezę na implantach, to w żuchwę trzeba wszczepić min. 4 implanty, a w szczękę – minimum 6 implantów.

Co zrobić, jeśli doszło do zaniku kości? Czy są sytuacje, w których nie można wszczepić implantu zęba, bo kości są zbyt słabe?

Jeśli w miejscu, w którym ma być wszczepiony implant, brakuje bazy kostnej, to należy ją odbudować. W tym celu stosuje się nowoczesne techniki augmentacji kości, jak np. sterowaną regenerację kości – GBR. Implantów nie wszczepia się natomiast, jeśli u pacjenta występuje zaawansowana osteoporoza. Pojawiają się już na świecie rozwiązania naukowe, które mają umożliwić pacjentom z osteoporozą korzystanie z leczenia implantologicznego, ale wciąż są w fazie badań.

Ile czasu musi upłynąć od wszczepienia implantu do założenia na niego korony?

Jeśli u pacjenta zakładane są implanty jednofazowe, to klinikę opuszcza on z tymczasową koroną. Koronę tę wymienia się na docelową, gdy protetyk ją wykona, co zazwyczaj trwa kilka dni. Inaczej jest, jeśli wszczepiamy pacjentowi implanty dwufazowe. Koronę można założyć na nich dopiero po procesie osteointegracji, który w przypadku żuchwy wynosi 3-4 miesiące, a w przypadku szczęki 5-6 miesięcy. Przez ten okres braki w uzębieniu maskowane są poprzez tymczasowe uzupełnienia protetyczne, nie opierające się na implancie.

Czy można być uczulonym na implanty?

Implanty zębów wykonane są z tytanu lub tlenku cyrkonu. Oba te materiały są bezpieczne, w pełni biokompatybilne i posiadają praktycznie zerowy potencjał uczulający. Zdarzają się jednak przypadki, że pacjent nie toleruje implantów tytanowych lub cyrkonowych. Takich przypadków jest niewiele i najczęściej reakcja uczuleniowa wynika z domieszek innych metali. Dlatego tak ważny jest wybór wysokiej jakości implantów.

Czy istnieją ograniczenia wiekowe do wszczepiania implantów?

Istnieje tylko dolna granica wieku – implantów nie wszczepia się pacjentom poniżej 16 roku życia, ponieważ w tym wieku proces wzrostu kostnego nie został jeszcze zakończony. Leczenie implantoprotetyczne można zastosować nawet u pacjentów w podeszłym wieku, o nie występują typowe przeciwwskazania do leczenia.

Jakie są przeciwwskazania do leczenia implantologicznego?

Lista przeciwwskazań do leczenia implantologicznego nie jest długa. Do bezwzględnych przeciwwskazań należy osteoporoza, choroby nowotworowe, AIDS, nieustabilizowana cukrzyca oraz niektóre choroby hematologiczne. Oprócz tego istnieje lista przeciwwskazań względnych i tymczasowych, które opisaliśmy na naszym blogu.

Ile dni wolnych muszę zaplanować, jeśli chcę wykonać zabieg implantacji zębów?

Najczęściej już na drugi dzień po zabiegu implantacji zębów można wrócić do pracy. Największą niedogodnością jest zazwyczaj niewielka opuchlizna. Jednak jeśli planujemy wszczepić wiele implantów podczas jednego zabiegu lub połączyć implantację z zabiegami chirurgicznymi, to warto zaplanować kilka dni urlopu. W takich przypadkach mogą też wystąpić siniaki lub większa opuchlizna.